Accions tan quotidianes com dinar o utilitzar un lavabo permeten saber que la Universitat de Girona té un protocol per combatre la violència masclista o l'assetjament sexual i, si es necessita, de quina manera es pot activar. Per fer-ho, només cal llegir la informació impresa a les estovalles per a les safates del menjar de les cafeteries de la UdG o els adhesius que s'han enganxat a les portes dels urinaris individuals.

Aquesta és una de les mesures de la campanya estrenada fa dos cursos, el novembre del 2017, i que ara es concreta en tres accions divulgatives. Una consisteix en l'edició de 20.000 estovalles de paper que s'han repartit pels bars i restaurants de les facultats, on s'explica com es pot posar en marxa el protocol en una situació de violència de gènere o d'assetjament. La tècnica d'Igualtat de la UdG, Montse Castro, va explicar que el seu objectiu és facilitar l'accés a la informació de tots els estudiants, així com de la resta de la comunitat universitària.

«Control no és amor»

Un altre canal de difusió té forma d'adhesius, els més de 500 i amb tres dissenys diferents que s'han distribuït pels serveis de tots els campus. «No és no» és el missatge principal d'un d'ells, on es llegeixen dos lemes més: «els tocaments són delicte» i «consentiment de principi a fi». Una altra variant deixa clar que «control no és amor» i recorda que la parella no ha de pressionar, ni humiliar ni insultar; «ni una menys» és l'última consigna d'aquest adhesiu. I el tercer model apel·la a la llibertat i la diversitat sexual, advertint que no es toleren «ni bromes, ni insults ni agressions» pel fet de ser gai, lesbiana, bisexual o transexual.

La tercera iniciativa de la campanya es fa visible a través de nou pancartes tipus roll-up penjades a les entrades de cada facultat i escola de la Universitat de Girona; així com a la biblioteca amb més afluència d'alumnes, la situada al campus Montilivi.

La delegada del rector per a la Igualtat de Gènere, Anna Maria Pla, va remarcar que la finalitat és arribar a tota la comunitat universitària i informar-la de quins són els seus drets, contemplats en el Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d'assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona -un document consultable al web de la institució, en català, castellà i anglès.

Pla va indicar que, en paral·lel, l'àrea de Compromís Social de la UdG ha programat diverses activitats formatives i tallers adreçades tant als estudiants com als docents, els investigadors i el personal d'administració i serveis. Entre altres materials, el seu web enllaça amb guies per impartir la docència amb perspectiva de gènere.

Tot i que encara no s'ha fet cap balanç, des que es va iniciar la campanya preventiva, s'ha rebut alguna consulta més sobre com actuar davant una conducta d'aquest tipus. La tècnica d'Igualtat va aclarir que les peticions d'informació les han fet persones que havien llegit la informació dels adhesius i que es devien a situacions externes a la Universitat. Montse Castro també va apuntar la mobilitat de l'alumnat, que cada any es renova perquè n'hi ha que acaba el grau i d'altres que comencen.

A part de la difusió, Castro va explicar que la Unitat d'Igualtat de Gènere també organitza trobades amb les associacions d'estudiants perquè la tinguin com a referent i per informar-les, si s'escau, dels casos de violència o d'assetjament que s'hagin produït.

Denúncia, anàlisi i mesures

El protocol és aplicable a tota persona que estudiï, treballi o col·labori amb la UdG i, encara que la unitat pot actuar d'ofici, quan la presumpta víctima ho notifica cal entrar una denúncia al registre de la Universitat. Si s'admet a tràmit, es crea la comissió instructora que decidirà les mesures cautelars que es considerin necessàries.