Un total de 15.750 euros bruts anuals, repartits en catorze pagues: és a dir, 1.125 euros bruts al mes. Aquest és el sou que percebran durant aquest 2019 els capellans de la diòcesi de Girona, segons s'ha publicat al Butlletí de l'Església de Girona. Un salari que demostra que els capellans gironins continuen essent mileuristes, tot i que aquest any se'ls ha incrementat lleugerament el salari (un 3,69%), que des de feia un temps estava gairebé congelat.

Els diners que rep cada capellà procedeixen de les aportacions que fan els fidels de la diòcesi, que van a parar al Fons comú diocesà, i també de les aportacions dels que, si ho desitgen, ho fan a través de l'IRPF. Tots els capellans de la diòcesi cobren el mateix, des del vicari general fins al rector de la parròquia més petita. Només el bisbe, Francec Pardo, compta amb un suplement per despeses de representació que arriba de la Conferència Episcopal Espanyola.

L'any 2016, la Conferència Episcopal va anunciar que havia destinat 2,1 milions d'euros a la retribució del centenar de bisbes que hi ha a tot l'Estat espanyol, que en aquella ocasió van cobrar un salari de 1.250 euros al mes.

El salari dels capellans pot oscil·lar en funció de la diòcesi, tot i que sempre se situen en una fraja molt similar, al voltant dels mil euros. Cal tenir en compte que, en moltes ocasions, els capellans poden disposar d'una vivenda parroquial on viure, de manera que no han de fer front a les despeses de lloguer o hipoteca.

Per a aquest 2019, el salari dels capellans a la diòcesi de Girona se situarà en els 1.125 euros bruts, als quals se'ls ha de descomptar després l'IRPF i la Seguretat Social. Aquesta xifra és un 3,69% superior al salari que van percebre el 2018, quan la retribució bruta anual es va situar en 15.190 euros, el que significava 1.085 euros al mes. Pel que fa a 2017, el salari dels preveres gironins s'havia situat en 14.910 euros, és a dir, 1.065 euros cada mes.

D'altra banda, segons el mateix Butlletí de l'Església, durant l'any 2018 també es van repartir un total de 27.500 euros en concepte d'estipendis als capellans de la diòcesi. Els estipendis son retribucions especials que rep el sacerdat per aplicar una missa a una intenció determinada.

Segons les dades disponibles a la seva pàgina web, el Bisbat de Girona té en aquests moments 144 capellans, dels quals n'hi ha cinc que resideixen en altres diòcesis. També hi ha quatre capellans extradiocesans i set de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei residents al Bisbat.

Les retribucions als preveres van significar durant l'any 2017 un 16% de les despeses del conjunt de les diòcesis catalanes. Es tracta d'un percentatge molt similar al que es registra a la diòcesi de Girona, on, segons dades del Bisbat corresponents a l'any 2016, un 16,13% del pressupost es va destinar a les retribucions i despeses del clergat.