La Direcció General de Trànsit (DGT) ha expedit més exàmens de conduir de cotxe i de moto d'alta cilindrada durant el 2018. Però malgrat això, encara n'hi havia a principis d'any, més de 7.500 pendents per la crisi amb els examinadors de trànsit. La vaga dels treballadors de la DGT es va produir l'any 2017 i el col·lectiu va estar més de mig any d'aturades reclamant el cobrament d'un complement específic. Aquest es va aconseguir finalment i aquest 2019 és el primer any que el col·lectiu ja cobra aquest nou incentiu.

L'any passat, per tant, va ser el primer sense vagues, tot i això com a mesura de pressió, els examinadors en van fer un dia, ja que no veien satistfet el seu objectiu.

El 2018 va ser un any, segons les xifres públiques de la DGT, que a Girona es van expedir 9.461 persmisos de conduir cotxe (B) i de moto d'alta cilindrada (A2). Es tracta d'una xifra rècord si es tenen en compte els últims tres anys.

El 2017 la xifra va ser molt inferior. Si només s'analitzen el nombre de permisos de conduir cotxe, s'ha de dir que l'any passat se'n van crear 8.358. Això suposa un 27,28% més de carnets que l'any anterior, quan es va produir la vaga i la DGT en va expedir 6.566.

El mateix passa amb els permisos de moto d'alta cilindrada. L'increment va ser del 38,7%. Els permisos editats van ser 1.103 durant l'any passat, per davant dels 795 de l'any anterior. La xifra del 2018 pot semblar molt alta, però cal destacar que a les comarques gironines hi ha molts alumnes pendents de fer l'examen pràctic del carnet de conduir i que malgrat tenir la teòrica no han pogut pujar a pistes o a fer el seu test de circulació.

Les autoescoles gironines aquest febrer van aportar dades que el 31 de gener hi havia encara 7.431 persones pendents d'examen pràctic a les comarques de Girona. De carnet de cotxe hi ha un total de 6.100 persones pendents de pujar a fer l'examen a Montjuïc. La resta d'alumnes pendents són de carnet de moto i camions.

Es tracta d'una dada que mostra clarament els efectes de la crisi dels examinadors amb la DGTa la demarcació i també la falta de personal per fer els exàmens pràctics, com estan denunciant tant els professors d'autoescoles com també els examinadors mateix.

Un juliol amb més carnets

Si s'analitzen les dades mes a mes, s'ha de dir que durant el juliol es van gairebé duplicar els permisos expedits el 2017. En concret, durant l'any passat es van expedir 1.046 carnets de conduir cotxe. Una dada que es contraposa amb els 458 d'un any enrere, quan hi havia les mobilitzacions del col·lectiu. Per tradició és el mes que hi ha més expedició de permisos de conduir, ja que molts estudiants fan durant aquesta època els exàmens en tenir més disponibilitat. Amb el de moto va passar el mateix, l'any 2017 va ser negre, amb 67 permisos, mentre que el 2018, per les mateixes dates, la producció és de 145 carnets d'A2 expedits.

Per contra, cal dir que el mes negre de l'any 2018 va ser l'agost, com és habitual, ja que gairebé no se'n fan. De cotxe se'n van expedir 57 i de moto, 3. També s'ha de dir que un altre mes que gairebé es dona per inactiu és el desembre. La xifra del 2018 és de 351 carnets de cotxe i de 33 de moto. S'ha de dir, però, que aquest desembre passat va ser de baixa producció.

El motiu rau en el fet que els examinadors de la DGT van donar un cop de puny al cim de la taula perquè encara no se'ls havia pagat el seu complement específic, tot i que estava previst en els Pressupostos Generals. Van amenaçar amb una vaga de diversos dies i, al final, va durar un sol dia.

Ja que van arribar a un acord amb el Govern espanyol, que suposava que la plantilla rebria els endarreriments com un plus de productivitat i, finalment, com a complement específic.

En un comunicat fet públic aquesta setmana, el president d'Asextra, Joaquín Jiménes, assegura que els examinadors de la DGT ja han cobrat aquest mes a la seva nòmina, l'increment del sou promès i com a complement específic. Cal recordar que a Girona aquest febrer s'han d'incorporar cinc nous examinadors, una notícia positiva per al col·lectiu però que per a les autoescoles no soluciona el problema de falta de personal a la DGT.