Més de 800 persones han participat en la setantena de grups de Pacient Expert Catalunya a les comarques gironines en deu anys. El programa, que es va posar en marxa fa una dècada l'atenció primària de l'ICS Girona i l'IAS, ajuda a millorar la comprensió dels pacients en relació amb la malaltia crònica que pateixen a partir de l'aprenentatge entre iguals. Consisteix en l'intercanvi de coneixements entre el pacient expert, que rep formació específica, i la resta de companys que participen en el grup per promoure canvis d'hàbits que els millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia, com una part més del procés assistencial.

Un dels avantatges d'aquest apoderament dels pacients és que redueix les visites dels pacients al CAP i els ingressos hospitalaris. En el cas dels afectats per insuficiència cardíaca, disminueixen un 62% les visites a l'ambulatori i un 66% les hospitalitzacions derivades de la patologia. D'altra banda, els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) també han reduït en un 20% les visites a l'ambulatori i en un altre 20% els ingressos a l'hospital.

Un altre dels objectius assolits amb el programa és l'increment del grau d'autocura dels participants. Les sessions els ajuden a prendre consciència del que els passa i els doten d'un rol més actiu i de corresponsabilitat, ja que treballen de forma compartida amb els professionals en la presa de decisions sobre la malaltia.

En les nou sessions del pla és el pacient expert qui pren el protagonisme, juntament amb els participants, i transmet coneixements a altres persones que pateixen la mateixa malaltia, mentre que els professionals implicats (de medicina, d'infermeria, administratius i de treball social) exerceixen d'observadors i li donen suport. Les sessions també serveixen els pacients per identificar els símptomes i respondre davant d'ells, i per adquirir eines per gestionar l'impacte físic, emocional i social de la malaltia.

En aquests deu anys s'han creat grups de diferents patologies a més d'una trentena de municipis, i s'hi han incorporat periòdicament noves malalties o processos crònics.

Nous grups

El programa, que no exclou altres actuacions sanitàries quan estiguin indicades, s'adreça a pacients que reben tractament anticoagulant oral, que pateixen insuficiència cardíaca, diabetis i malaltia pulmonar obstructiva crònica. També s'han organitzat grups de deshabituació tabàquica.

Una de les darreres incorporacions ha estat un programa adreçat als cuidadors de persones amb malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals greus o infants amb una malaltia crònica. Aquesta fórmula s'ha posat en pràctica amb èxit a Roses i Celrà, i aquest any està previst implantar-la a nous centres.

A Girona també estan disponibles les guies d'atenció a pacients amb fibromiàlgia, demències i malaltia de Chagas en fase crònica i, aquest any, sortiran les d'obesitat, insuficiència renal, artritis reumatoide i malaltia de Chron en adolescents, de manera que els ambulatoris tindran més opcions de crear nous grups.