La negativa del Departament d'Educació (Ensenyament, llavors) a ampliar el nombre d'escoles de Primària on es posa a prova l'horari de matins va provocar protestes a La Sínia, Pere Rosselló i Llevantí de Mar, de Calonge i Sant Antoni. El juny del 2018, les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs) d'aquestes escoles van promoure un boicot a les classes de la tarda que es va concretar en el fet que el 65% del seu alumnat no va entrar a les aules. L'acció de les AMPAs va tenir el suport dels mateixos col·legis i del consistori, que així volien pressionar la Conselleria perquè els autoritzés a compactar l'horari. El setembre del 2016 ja havien fet la mateixa protesta. Quan va acabar la primera fase de la prova pilot, 29 escoles gironines van demanar afegir-s'hi i gairebé totes van rebre un no per resposta.