Els veïns del barri de Sant Miquel han escollit millorar la seguretat i la il·luminació de l'avinguda Girona. L'avinguda Girona és l'eix vertebrador i el carrer amb més afluència del barri. Els veïns han pres la decisió en els consells del Pla de Millora Urbana del barri fets en els últims dies.

Segons ha explicat el regidor Josep Berga, als consells hi assisteixen unes 40 persones per sessió de tota mena d'edats i professions.

A més de la millora de l'avinguda Girona, els veïns han escollit 3 accions més. La primera és la reforma del molí d'en Climent. El molí ara és utilitzat per l'Agrupament Escolta Nostra Senyora del Tura i és un edifici representatiu del barri; la segona és la continuïtat de la regeneració del carrer de Sant Miquel, que ja està iniciada, amb l'enderroc de dues finques i la millora del carrer amb un projecte de mirador al costat del riu, i la tercera és la millora i l'adequació del casal del barri.

En els últims anys, moltes entitats en fan ús i el nombre d'activitats que s'hi realitzen ha augmentat considerablement. Aquest fet ha fet necessària una adequació del local per tal que permeti més usos de manera simultània. També el volen dotar de més material per a les entitats.