L'hospital Santa Caterina de Salt va incrementar un 3% l'activitat quirúrgica al 2018 respecte el 2017. En total, es van realitzar 8.837 intervencions, de les quals, un 78% són operacions de cirurgia major. L'índex de cirurgia major ambulatòria -és a dir, la cirurgia sense ingrés- sobre el total de la cirurgia major es va situar en el 64,7% l'any passat.

En comparació amb el 2017, l'activitat en cirurgia vascular a Salt ha crescut un 21,29%, amb 433 intervencions; s'han fet 244 operacions de cirurgia pediàtrica, que suposen un increment del 12,4% en un any; i en el cas d'otorrinolaringologia, amb 262 operacions realitzades, s'ha incrementat l'activitat un 10%. Les operacions de cirurgia plàstica han crescut un 12,7%, amb 187 procediments, i s'han realitzat 166 intervencions dermatològiques, un 13% més.

L'increment d'activitat, apunten des de Santa Caterina, ha anat motivat per l'aposta del centre per convertir-se en un hospital «eminentment quirúrgic», amb inversions com l'ampliació del bloc quirúrgic a finals del 2014 i la posada en marxa de la nova Unitat de Cures Intensives (UCI) a principis del 2019.

També hi ha contribuït, apunten, una millor gestió de la taula de programació i un increment progressiu de l'índex d'ocupació del bloc quirúrgic, que ha crescut l'any 2018 entorn d'un 3,5% respecte l'any 2017.

Segons les dades del 2018, en el darrer any s'ha reduit en un 8,8% de l'estada mitjana de les altes quirúrgiques, passant de 4,3 dies l'any 2017 a 3,2.

Un 18% en tres anys

Des de la reforma de les sales d'operacions a finals del 2017, que van permetre passar de cinc a set quiròfans, l'activitat quirúrgica del centre saltenc no ha parat de crèixer. Del 31 de desembre de 2015 a 31 de desembre de 2018, Santa Caterina ha registrat un augment global de l'activitat quirúrgica del 18,32%, passant de 7.469 intervencionsal 2015 a 8.837 operacions realitzades l'any passat.

Si bé el creixement de l'activitat global ha estat significatiu, l'augment de la cirurgia sense ingrés ha estat exponencial (23,54%), passant de 3.178 intervencions l'any 2015 a 3.926 l'any passat.

Els nous quiròfans han possibilitat que l'increment de l'activitat hagi anat acompanyat d'un augment de la complexitat de les intervencions en cirurgia oncològica de colon i tiroides i neoplàsies de pròstata i bufeta, cirurgia protèsica i de raquis, i en el cas de la cirurgia sense ingrés, en cirurgia pediàtrica i vascular. En aquest marc, destaca l'increment de l'activitat quirúrgica en patologia vascular, passant de 42 operacions l'any 2015 a les més de 400 intervencions el 2018, una diferència que equival a un creixement de més del 930%.

Així mateix, fruit de la integració entre el Trueta i el Santa Caterina, destaca el centre, s'han incorportat noves especialitats a Salt com ara la cirurgia maxil·lofacial, que fins l'any passat només es duia a terme a l'hospital de Girona.