La doctora Teresa Garriga va denunciar que la situació actual de l'assistència al·lergològica a Catalunya «és preocupant, amb una manca d'equitat territorial que fa que encara hi hagi territoris amb una atenció especialitzada en al·lèrgia nul·la o insuficient».

Va recordar que l'OMS recomana que els sistemes de salut tinguin un al·lergòleg , una xifra, va lamentar, que no es compleix a Catalunya i va posar com a exemple el cas de Girona, on el sistema públic de salut compta amb dos especialistes per a una població de 750.000 persones.

«És cert que no hi ha pacients que es quedin sense atendre, la manca d'especialistes en al·lergologia aboca a una fragmentació dels diagnòstics, a múltiples visites amb diversos especialistes i a la multiplicació de la despesa sanitària», segons van denunciar ahir en roda de premsa, si bé va assenyalar que actualment a Catalunya la mitjana de dies d'espera pels pacients pendents d'una primera visita d'al·lergologia és de 154 dies, uns cinc mesos, per sobre dels 90 dies que estableix el temps d'espera garantit.

A Girona, a finals del 2018, segons les dades del CatSalut amb una mitjana d'espera de 119 dies. En el cas de l'hospital Trueta de Girona, l'espera mitjana era de 136 dies i al Santa Caterina de Salt, de 107.

Donada la saturació que assegura que pateix l'assistència especialitzada a Catalunya, Garriga va recordar a les persones al·lèrgiques a necessitat de seguir els tractaments que se'ls prescriguin per evitar la saturació dels serveis d'urgències que en pics de concentració de pol·len multipliquen per tres les visites relacionades amb les al·lèrgies.