L'exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí, és el nou gerent del Consorci de la Costa Brava. Agustí, nascut a Figueres i que va ser enginyer en cap de l'Ajuntament de Roses i director general de Fisersa, ha explicat que després de sis anys al capdavant de l'ACA ha deixat el càrrec a petició pròpia en haver assolit els objectius del pla de sanejament financer i que tenia ganes de tornar a treballar a Girona.

Agustí ha explicat que entre les seves prioritats hi haurà el desenvolupament i la millora tant dels sistemes de sanejament com d'abastament. Segons ha indicat, hi ha instal·lacions -sobretot depuradores- que han quedat obsoletes perquè ja tenen més de quartanta anys i que per tant cla afrontar renovacions. També ha advertit que els nivells d'exigència de qualitat de l'aigua augmentaran, i que el canvi climàtic pot provocar un descens de l'aigua disponible i que per tant caldrà garantir-ne tant la qualitat com la quantitat. Per això, entre les seves prioritats hi haurà l'abastament en alta d'aigua de consum de tots els municipis (tant dels que formen part del consorci com dels que no), potenciar l'ús de l'aigua regenerada i reforçar el sanejament de les aigües residuals.

Pel que fa a les irregularitats en procediments administratius detectats per la Sindicatura de Comptes, Agustí assenyala que ja s'han superat les "dificultats administratives passades" i aposta per una gestió "oberta, clara i transparent".

El nou gerent, que substitueix Joan Hugas en el càrrec, ha subratllat que el Consorci va ser pioner en el sanejament d'aigües residuals. De fet, va néixer l'any 1971 amb l'objectiu de mantenir netes les aigües litorals per tal de convertir la Costa Brava en un destí turístic de primer ordre.