Durant el ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany celebrat el passat 20 de març, Ramon Casadevall del grup CUP-PA va demanar seguir atents a les resolucions sobre la gestió dels menjadors escolars i el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay, va informar que s’han fet diverses reunions amb representants de la Generalitat i que a finals del mes de març s’espera obtenir la documentació necessària perquè es continuïn gestionant els menjadors escolars com s’ha fet fins ara.

També cal destacar l'aprovació en el ple, amb vota a favor dels grups del PDeCAT i ERC-AM (17) i amb el vot en contra del grup CUP-PA (1), del dictamen de l'aprovació de l'expedient i plecs de contractació del servei de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), que permetrà adjudicar la gestió de tots aquests serveis de la comarca.

A més, des dels inicis de la legislatura s'havia proposat dotar el Consell Comarcal del Pla de l'Estany d'un codi ètic i de bon govern que, en el passat ple i una vegada es va haver arribat a un consens amb tots els grups polítics, el document va quedar aprovar per unanimitat.

Finalment, també es va aprovar per unanimitat i amb caràcter d'urgència la proposta del nou conveni amb el Cadastre, que permetrà actualitzar la gestió cadastral de la comarca, i la proposta de sol·licitud de pròrroga del conveni del Centre El Puig per el 2020. La pròrroga de col·laboració servirà per demanar la previsió de places per l'any 2020.