Els centres d'educació secundària de les comarques de Girona tenen al seu abast un protocol que ofereix mecanismes i pautes d'actuació per prevenir, detectar i intervenir davant situacions relacionades amb les drogues.

La psicòloga de la Subdirecció general de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Eulàlia Sot, va explicar que el tret diferencial d'aquest document, que s'afegeix a les iniciatives que ja realitzen els instituts, és que ofereix «un marc comú, una unificació» de mesures, basades en recomanacions de Salut Pública i del Departament d'Educació.

Presentació a Girona

Una vuitantena de responsables de direccions de centres i professionals de la salut van assistir a la presentació del protocol ahir al Caixa Fòrum de Girona, un mètode que ja es pot aplicar a les aules, «potenciant així la feina que ja es fa al territori» -segons s'indicava en un comunicat. Els destinataris són els centres d'ESO, batxillerat i formació professional, a més dels programes de formació i inserció i recursos com ara les unitats d'escolarització compartida.

L'acte es va emmarcar en una gira territorial que ha arribat a Girona un any i nou mesos després que el document es presentés al Palau de la Generalitat, a Barcelona. Sot va recordar que al darrere hi ha un treball intens de l'Agència de Salut Pública i de la Conselleria d'Educació; però també la col·laboració del Departament d'Interior, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i les organitzacions que representen els ajuntaments, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Eulàlia Sot va remarcar que el protocol s'ha elaborat «amb l'objectiu de donar un marc comú i unes orientacions clares perquè, després, els centres educatius puguin portar-los a la seva pràctica diària».

Prevenir, detectar i actuar

La tècnica psicòloga va detallar que aquest model de treball s'estructura en quatre blocs centrats, per aquest ordre, en la prevenció, la detecció -per al que va apuntar que es donen pautes al professorat-, la valoració i la intervenció. «El missatge que donem és que volem anar més enllà del funcionament més normatiu i convertir aquests conflictes en oportunitats educatives», va concloure l'experta de l'Agència de Salut Pública.