L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha tancat el 2018 amb un romanent de tresoreria d'1.086.044 euros. Les dades també certifiquen el sanejament econòmic de l'Ajuntament, després que el 2018 es cancel·lés definitivament el préstec del pla de proveïdors contret en la legislatura anterior. L'endeutament a finals dels 2018 es situava al 21,36% del pressupost municipal, gairebé tres vegades menys que inicis del 2015 que es situava al voltant del 60% del pressupost.

Així, l'equip de govern ha anunciat que a finals del 2019 s'aconseguirà establir l'endeutament per sota del 20%, el que suposarà un estalvi important per la reducció dels pagaments d'interessos i amortitzacions als bancs.

Del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals, es preveu utilitzar majoritàriament pel finançament d'inversions financerament sostenibles 820.000 euros, principalment pels projectes de desenvolupament de noves vies verdes al municipi, l'adequació del segon pis de Can Trinxeria com a nou espai dels serveis socials, ciutadania i el jutjat de pau, entre d'altres.

La resta de recursos es preveuen destinar a l'elaboració de projectes per la millora de les conduccions d'aigua potable al municipi i la rehabilitació de noves fases del nucli històric.