El trasllat del Laboratori Clínic Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona a Salt, ara fa tres anys, ha permès incrementar un 12% l'activitat i fins a un 21% la complexitat de la seva carta de serveis. Al maig farà tres anys del canvi d'ubicació del laboratori fins al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, en unes instal·lacions que dupliquen la superfície que ocupava a l'hospital Josep Trueta, i que també va suposar la integració dels professionals de l'ICS i dels que fins aquell moment formaven part del laboratori de Santa Caterina.

El servei realitza activitat per a l'ICS Girona (tant del Trueta, com dels 27 equips d'atenció primària), l'IAS (de l'hospital de Santa Caterina i dels tres equips d'atenció primària) i per a l'hospital de Campdevànol. Diàriament s'hi realitzen anàlisis a uns 3.000 pacients, amb una mitjana de 7.000 mostres diàries, que suposen unes 29.000 proves processades.

Des del trasllat a Salt s'ha passat de les 6.025.980 proves que es van fer en tot l'any 2015, a les 6.695.733 de l'any passat. El nombre de mostres analitzades també ha crescut en un índex proper a l'11%, passant de 656.143 a 726.653 en tres anys.

L'augment de l'espai també va permetre incrementar la carta de serveis del Laboratori i incorporar-hi noves tècniques i determinacions que abans no es podien oferir, com ara les proves de genètica. Això ha fet incrementar l'índex de complexitat del servei que, en tres anys, s'ha enfilat més d'un 21%. També hi té a veure la renovació tant dels aparells que s'utilitzen i que es canvien periòdicament per millorar l'eficiència del servei com dels circuits interns de treball per fer front a l'increment d'activitat, remarquen des de l'ICS.

El laboratori acaba de superar, a més, la renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2015, sense haver obtingut cap no-conformitat.

Al Laboratori Clínic Territorial hi treballen 94 professionals, entre personal facultatiu, tècnic de laboratori, d'infermeria i administratiu. D'aquests, 73 treballen a Salt; sis, a l'hospital de Campdevànol, i quinze al laboratori que es va deixar al Trueta destinat sobretot a l'anàlisi de proves urgents i de suport a peticions especials, també dotat amb tecnologia de darrera generació.

En els propers mesos es renovaran en profunditat dels sistemes informàtics per millorar la integració dels tres laboratoris que conformen el Laboratori Clínic Territorial (parc hospitalari Martí i Julià, Trueta i Campdevànol). Al mateix temps, facilitarà el suport remot i a temps real de les urgències de Campdevànol i del Santa Caterina des del laboratori d'urgències del Trueta, en matèria de control i validació de resultats i imatges.