L'hospital Josep Trueta de Girona ha començat a tractar pacients que presenten una anomalia cardíaca causant d'un infart cerebral. Es tracta de pacients amb un foramen oval permeable (FOP), que consisteix en una comunicació entre el costat dret i l'esquerre del cor. És una anomalia molt habitual -una de cada tres persones sanes la té i no reverteix cap importància, indica el centre-, tot i que hi ha evidència científica que posa en relleu que és un fenomen que està estretament lligat als ictus, perquè en un terç dels casos d'infart cerebral, els pacients (normalment persones menors de 55 anys) tenen un FOP.

Així, la Unitat d'Hemodinàmica de l'hospital Josep Trueta va realitzar la setmana passada els dos primers tractaments a pacients que presenten un foramen oval permeable que els ha provocat un ictus. Es tracta d'un tractament preventiu per evitar que pugui originar un altre episodi d'infart cerebral en un futur.

Les persones que tenen un foramen oval permeable no estan malaltes i, de fet, expliquen des del Trueta, l'ha tingut tothom durant el període fetal, donat que forma part del recorregut de la circulació de la sang del fetus i és el que permet que la sang s'oxigeni. A la majoria de les persones, aquest camí se'ls tanca espontàniament després del part, quan ja no és necessari. Així i tot, en una de cada tres persones aquest canal continua obert, essent d'una mida petita i sense revestir cap importància.

En els darrers anys, s'ha observat que hi ha determinats casos que presenten unes característiques peculiars i són justament aquests els que estarien lligats a l'existència d'un ictus en persones joves.

Els professionals del Servei de Neurologia de l'hospital Trueta, que és un referent en aquest camp, participen activament en estudis nacionals i internacionals sobre l'avaluació diagnòstica i el tractament de pacients amb ictus en edats joves.

Segons les dades recollides al Registre d'ictus del centre, un de cada sis pacients és menor de 55 anys i un de cada tres presenta aquesta anomalia cardíaca. Segons els estudis que es duen a terme a la Unitat d'Ictus del Trueta, que atén un 600 casos a l'any, les causes que han originat l'ictus a aquest grup de pacients joves són diverses, tot i que la més freqüent és l'embolisme cerebral associat a aquesta anomalia del cor.

El fet que el foramen oval permeable es pugui tractar si es diagnostica de manera adequada permet prevenir l'aparició d'un nou ictus. En la majoria de pacients, el tractament més adequat i senzill consisteix en l'antiagregació amb àcid acetil salicílic (aspirina, 100 mg), que evita que es formin nous coàguls i, per tant, que es repeteixi l'ictus. Però en alguns pacients, cal un tractament més intens, que consisteix en l'oclusió percutània del foramen oval permeable per part dels cardiòlegs hemodinamistes.

El coneixement que s'ha anat adquirint d'aquest fenomen i la capacitació dels cardiòlegs de la Unitat d'Hemodinàmica per realitzar el tractament han permès la creació d'un equip de treball amb especialistes de neurologia i cardiologia que valoren conjuntament els pacients i determinen quina és la millor indicació terapèutica en cada cas.

A partir d'ara, en els casos en què sigui necessària una oclusió percutània no caldrà la derivació a cap altre centre, sinó que seran tractats a la mateixa Unitat d'Hemodinàmica del Trueta. El centre calcula que es realitzaran una desena de tractaments d'aquest tipus cada any.