Uns 8.500 persones han formalitzat el seu testament vital a les comarques gironines. Segons dades del Departament de Salut, 8.468 gironins han dipositat documents de voluntats anticipades al registre de la Generalitat entre el juny del 2002, quan es va posar en marxa, i desembre del 2018.

A tot Catalunya hi ha aproximadament 93.000 documents registrats oficialment que recullen qüestions com quin tractament mèdic es vol rebre al final de la vida o què es rebutja en aquelles situacions en què l'interessat no pot expressar el seu parer.

Segons les dades de Salut, Girona és la segona demarcació catalana amb més documents sobre les darreres voluntats, per darrere de Barcelona que, lògicament per demografia, lidera la llista amb 71.690 documents. Per darrere de Girona, hi ha Tarragona (7.325) i Lleida (3.575).

Dels 92.892 documents de voluntats anticipades que hi ha al registre català, 8.537 corresponen a modificacions de documents anteriors; 196 s'han deixat sense efecte i 542 s'han traspassat a una altra comunitat autònoma.

En total, actualment hi ha prop de 79.940 documents vigents, ja que consta que han mort 3.682 persones amb testaments vitals inclosos al registre.

Durant l'any 2018, es van registrar 8.539 documents, una mica més del 9% dels que hi ha al registre. Així, es manté la tendència dels darrers anys, que oscil·la entre els 23 i 25 documents al dia. «Per a determinats sectors de la ciutadania, la realització del document de voluntats anticipades ha deixat de ser un fet tan excepcional», destaca l'informe de Salut.

Pel que fa al perfil, el 62,5% són dones i, encara que són majoritàriament gent gran, el 40% de les dones i dels homes tenen menys de 60 anys.

Per formalitzar el document, abans d'entregar-lo al metge de capçalera per incorporar-lo a la història clínica, cal signar-lo davant de tres testimonis o d'un notari i llavors s'afegeix a la història clínica del pacient. Prop del 64% dels documents de voluntats anticipades formalitzats a les comarques de Girona -5.420- s'han fet davant de notari, i els 3.048 restants han donat validesa al text davant de tres testimonis.

Els gironins són els catalans que més trien el notari, que també és l'opció més escollida pels barcelonins.