La Generalitat es planteja allargar el termini d'exposició pública del Pla Especial de l'Alta Garrotxaper tal de satisfer els propietaris disconformes en parts del redactat dels documents. El Pla Especial de l'Alta Garrotxa va ser aprovat de manera inicial el primer de març. L'aprovació es va fer sobre la base d'un període d'exposició pública de tres mesos en els quals tindrien lloc presentacions del document. Fins ara, s'han fet presentacions a Oix i Camprodon.

La primera presentació va tenir lloc a Oix el dia 25 de març passat. En la primera assemblea, representants de l'associació de propietaris de finques rústiques de la vall de Camprodon es van mostrar disconformes amb el redactat.

Els propietaris van exposar que no estaven d'acord amb el fet que les zones denominades de lliure evolució fossin obligatòries. És a dir, no volen que les zones de bosc en les quals l'home no pot intervenir siguin imposades als propietaris.

Una altra disconformitat està en el fet que consideren que la direcció de l'Alta Garrotxa s'ha de fer des del territori.

El tercer desacord està en el fet que, segons ells, no van poder participar prou en el procés de participació anterior a la redacció del pla. És més, consideren que el procés participatiu s'hauria de tornar a fer.

Per tal de defensar els seus criteris, els propietaris de Camprodon van començar a gestionar una associació de propietaris que abastés la totalitat de finques de l'Alta Garrotxa. Es tracta d'un territori de 32.000 hectàrees repartides entre la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà.

En la reunió de Camprodon, feta el 10 d'abril, els representants de la Generalitat van voler transmetre tranquil·litat als propietaris i altres agents afectats pel redactat del pla. Els representants de la Generalitat van reiterar que la proposta de deixar que les zones forestals facin la seva evolució natural per poder dedicar les finques a negocis i activitats que representin un benefici per als propietaris és voluntària. És a dir, la Generalitat establirà convenis amb els propietaris que vulguin acollir-se a les zones de lliure evolució. A més, van programar un calendari de reunions de treball amb propietaris, caçadors, tècnics d'ajuntament i habitants del territori.

La reunió de Camprodon va suavitzar el trencament que s'havia produït a Oix. Tant els representants de la Generalitat com els propietaris van sortir-ne amb l'esperança d'arribar a un acord, encara que sigui sobre la base d'ajornar l'aprovació definitiva.