La consellera de Salut, Alba Vergés, ahir, va anunciar el fet que l'hospital d'Olot i de la Garrotxa acollirà una delegació de l'Agència Catalana de Salut Pública de Catalunya. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) és l'organisme responsable de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les alertes epidemiològiques i alimentàries a Catalunya. Va fer l'anunci en l'àmbit d'una visita al Centre d'Assistència Primària d'Olot i a l'hospital d'Olot i la Garrotxa.

Va explicar que l'Agència de Salut Pública de Catalunya està dedicada a la promoció i la prevenció de la salut. «És com un mirall de cara a la comunitat de sanitaris i els pacients», va definir. Va apuntar que l'activitat de l'Agència va lligada amb les malalties detectades per la part assistencial de l'hospital.

«És obrir el nostre sistema sanitari a la comunitat», va exposar. Vergés va explicar que des dels serveis assistencials identifiquen els problemes però que cal analitzar quines són les causes i d'on sorgeixen, i en aquest sentit, va destacar que Salut Pública fa una tasca imprescindible i molt necessària.

Va plantejar que la ubicació de la delegació dins de l'hospital serà una oportunitat de cooperació entre l'entitat responsable de la prevenció de la salut i els metges que fan l'assistència directa.

Dins de l'àmbit de la protecció de la salut, la consellera va visitar la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica. Es tracta d'una unitat dedicada, entre d'altres, a detectar els riscos mediambientals en l'embaràs. És a dir, avaluen els efectes que pot produir per exemple la qualitat de l'aire o l'exposició a insecticides en les embarassades. També avaluen els efectes del consum d'alcohol i drogues abans i durant el període de gestació.

La consellera va afirmar que «la salut va estretament lligada al 80% dels determinants de la salut que estan fora del sistema sanitari, molts dels quals relacionats amb el medi ambient». Va plantejar que començar la gestió dels efectes de l'entorn en l'edat pediàtrica és rellevant per tractar aspectes que condicionen la salut de les persones al llarg de la vida.

Abans d'arribar a l'hospital, la consellera havia visitat els professionals del Centre d'Assistència Primària CAP Nord d'Olot (barri de Sant Miquel). El motiu de la visita va ser la construcció d'un nou centre millor i més ampli pel qual l'Ajuntament ja disposa de terrenys per fer la cessió al Servei Català de la Salut.

Vergés va avançar que el Servei Català de la Salut ja «ha fet el pla funcional per poder-lo fer realitat». També va apuntar que el més aviat que sigui possible la Conselleria intentarà incloure la construcció del nou centre al pla econòmic i financer.

Va expressar la necessitat d'un nou centre en un barri que «augmenta la població amb una idiosincràsia concreta». Ara, només tenen quatre consultes.