21 de maig de 2019
21.05.2019
Diari de Girona

La distribució d'aliments a persones necessitades augmenta a la Garrotxa

Càritas Garrotxa avisa que la visió d'una comarca immersa en un benestar general és falsa En el 2018 l'entitat benèfica va aconseguir establir 58 contractes laborals, 26 a temps complet 427 persones van adreçar-se al servei d'assessorament jurídic de Càritas per temes d'immigració

21.05.2019 | 00:27
Noranta-cinc famílies van necessitar aliments d'origen social.

El 2018 unes 95 famílies van necessitar atencions del Centre de Distribució d'Aliments Comarcal. Segons dades del balanç del 2018 de Caritas Garrotxa, el Centre va repartir aliments a 30 famílies més que l'any anterior. L'increment va suposar 150 lliuraments més que el 2017. El recompte informa que el 33% de les famílies ateses són d'un membre o famílies soles.

A més de dades referents a la distribució d'aliments i als serveis de l'entitat, el balanç planteja que malgrat una aparença idealitzada de benestar general, la Garrotxa pateix una situació social que, segons exposa, pot ser «valorada amb pessimisme». El recompte apunta que han aparegut noves formes de pobresa i una extensió de les necessitats cap a una població que fins al moment n'havia estat allunyada.

Exposen que la situació provoca malestar i por al futur. Plantegen que els dèficits laborals, la manca de recursos i les dificultats a accedir a habitatges provoquen tendències cap a la cronificació d'una capa de pobresa severa i expandeixen la vulnerabilitat i l'exclusió social a un nombre creixent de persones.

Dins de l'àmbit de la pobresa cronificada a la comarca quantifiquen que entre 100 i 130 persones necessiten serveis socials permanents. Després exposen un segon àmbit d'entre 700 i 1.000 persones que són usuàries puntuals dels serveis socials. «Que no han traspassat la línia de la cronificació però que la tenen molt propera», apunten.

Per tal de combatre la pobresa, Càritas preveu adequar els programes actuals als segments de població que necessiten formació, consolidar la presència social de Càritas a la comarca per poder demanar col·laboració social, augmentar la presència a les xarxes socials, potenciar accions que afavoreixin la cohesió i la convivència, promoure la participació jove i consolidar accions de captació de recursos per poder impulsar programes socials.

Segons el balanç, els resultats de les estructures de treball de Càritas en el 2018 van ser la consecució de 58 contractes laborals, dels quals 26 van ser a temps complet, 12 a jornada parcial; 20 de menys de 20 hores, 19 de 6 mesos més, 22 de 3 a 6 mesos i 16 de menys d'un mes. Bona part dels llocs de treball van ser aconseguits des del programa de prospecció d'empreses i inserció laboral de l'entitat.

Han creat espais laborals protegits en els àmbits del centre d'aliments, el desballestament de comptadors i la neteja. Es tracta d'acompanyar persones dins d'un entorn laboral. Dins de la inserció laboral, cinquanta-tres persones van seguir un procés d'orientació amb itinerari personalitzat.

Acollida


En el 2018, 161 persones van dirigir-se al Servei d'Acollida de Càritas per plantejar la situació difícil en la qual es trobaven. La funció del servei és escoltar, valorar les situacions de les persones ateses i establir un pla de treball personalitzat coordinat amb el Consorci de Benestar Social.

En el cas de la Garrotxa, més de la meitat de demandes van estar relacionades amb la feina. Les altres van ser l'accés a l'habitatge, dificultats amb l'empadronament, ajuts varis, tràmits amb administracions, deutes de lloguer, deutes de subministre i acollida de nouvinguts.

El 66% de les persones que es van adreçar al servei d'acollida van ser dones, el 57% no superaven els estudis primaris (un 25% no estaven alfabetitzats), en un 40% dels casos el nucli no tenia cap ingrés. El 25% dels atesos vivien acollits a casa de familiars o amics, un 50% de lloguer i un 13% rellogats.

En l'àmbit jurídic, 427 persones van cercar assessorament jurídic a Caritàs. Un 60% de les dones ateses estava en situació irregular i en el cas dels homes un 53%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook