Els divorcis i les separacions segueixen a l'alça a les comarques de Girona i en els últims sis anys han crescut fins prop d'un 5% en global. Aquestes dissolucions matrimonials van arribar a 1.815 durant l'any passat i en canvi, el 2013, la xifra es va situar en 1.730.

En temps de crisi les dissolucions van anar un xic a la baixa i els anys posteriors, com es pot veure amb les dades de 2013 i 2014, les xifres eren més baixes. Per exemple, el 2014 va haver-hi 1.572 divorcis i el 2013, 1.649.

El motiu que hi hagués menys separacions s'apunta que és perquè a la gent que es volia divorciar això li comportava un cost elevat i en tenir menys poder adquisitiu aguantaven més anys casats tot i la situació de desavinença entre les parts.

En canvi, a mesura que s'ha anat normalitzant la situació econòmica, la gent ha començat de nou a tornar a optar per les dissolucions matrimonials, malgrat el seu cost econòmic.

Els reis, els divorcis

Quant a la tipologia de dissolució que s'emporta la part més gran del pastís és el divorci. La majoria d'aquests acaben de forma amistosa però n'hi ha que no són consensuats, també. Per exemple, l'any passat a la província es van tramitar fins a 1.730 divorcis i, d'aquests, 338 no van ser de mutu acord i van acabar, per tant, amb una demanda entre les parts.

Mentre que 1.145, en canvi, van acabar amb acord. Aquesta situació és la que es repeteix amb xifres força similars any rere any. Si es miren dades de fa sis anys, per exemple, hi va haver 1.649 divorcis, i d'aquests 1.404 van ser de mutu acord, mentre que en 245 es va haver de solucionar a través dels tribunals.

Les separacions en canvi ocupen molt menys espai en les dissolucions que s'han produït en els darrers sis anys a la província. L'any que se'n varen tramitar més va ser l'any passat, amb 85. Aquest tipus de dissolució matrimonial ha viscut un increment del 4,9% en els últims sis anys.

L'any de mínims en separacions és el 2016, llavors se'n van tramitar 58. Analitzant les dades dels darrers sis anys, també es pot veure com passa amb els divorcis que la majoria eren consensuades i poques vegades cal acabar a un judici perquè no hi ha acord entre les dues parts.

Les nul·litats matrimonials també són un tipus de dissolució que s'utilitza a la província de Girona però amb molt rares vegades, ja que és un tema que s'ha de fer amb una tramitació més complexa. Se'n fan entre una i dues per any com a molt. I a Espanya, per exemple, durant l'any 2017 se'n van tramitar 100. A Girona, en canvi, durant l'any passat, cap.