Els treballadors socials gironins alerten que la burocràcia i la lentitud del procés per aconseguir la Renda Garantida de Ciutadania, una prestació social per garantir els mínims econòmics a ciutadans que es troben en situació de pobresa, està perjudicant persones que no tenen cap recurs. El vicedegà del Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT, va denunciar que l'espera s'allarga mesos i afecta ciutadans que no poden pagar serveis bàsics.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa la renda el setembre de 2017 i, malgrat la correcció d'algunes deficiències, els treballadors socials mantenen que «encara es triga molt i és insuficient», tal com va explicar Fort. El col·legi professional al qual representa subscriu les crítiques que la Taula del Tercer Sector de Catalunya va fer públiques fa uns dies i per fer-ho es remeten a la seva feina diària als diferents serveis socials municipals i comarcals. Jaume Fort va detallar que «és un tema molt burocràtic, llarg i feixuc que no acaba de donar resposta a una quantitat de gent que no té cap ingrés, ni evita crear pobresa ni exclusió, que és pel que es va crear».

Sense poder pagar el menjador

El vicedegà del TSCAT a Girona va recordar que l'octubre de 2018 es va aprovar un decret «amb millores administratives per recollir la documentació de manera més ràpida, però veiem que ha millorat molt pocs processos i que encara no hi ha l'agilitat que hi hauria d'haver». Això, va afegir Fort, posa els treballadors socials en una situació delicada perquè són la porta d'accés dels ciutadans als recursos de l'administració, i «es triga tant que has d'atendre gent a la qual ja vas fer el tràmit fa 4 o 5 mesos i sembla que no els solucionem el problema».

Un problema que el treballador social va remarcar que és seriós i real perquè, abans de tramitar qualsevol petició de renda garantida, els professionals que treballen als serveis socials han comprovat que s'ajusten als requisits fixats per la Generalitat -que és «molt estricta», va apuntar- i tenen el dret d'acollir-s'hi. «Ens queixem perquè hi ha gent que no pot pagar coses de l'escola, el menjador...», va exemplificar Fort.

A través del Col·legi de Treball Social de Catalunya a Barcelona, el sector ha mantingut diverses reunions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, «però no acaba de funcionar», va lamentar el vicedegà gironí. Per aquest motiu, Jaume Fort va subratllar que comparteixen la preocupació de la Taula del Tercer Sector, «perquè veiem que van passant els mesos i no hi ha un canvi».

Situacions límit sense resoldre

La Taula del Tercer Sector de Catalunya, que aglutina més de 3.000 entitats, està preocupada perquè «les incidències de la Renda Garantida de Ciutadania posen en risc» que l’ajuda, que qualifica de «dret», arribi a tothom que la necessita. La taula va criticar que un any i vuit mesos després d’entrar en vigor la renda, encara no s’ha constituït la Comissió de Govern que la d’avaluar i fer-ne el seguiment.

A partir de la feina i del coneixement del territori, la Taula del Tercer Sector denuncia que el procés per tramitar la renda garantida «està sent massa burocràtic i lent». Per això, ha demanat al Govern de la Generalitat més informació sobre les dificultats amb què es troba, participar-hi de manera més activa i que «acceleri amb urgència el desplegament total de la prestació». L’organització recorda que l’objectiu de la renda és «pal·liar una situació d’emergència social» i ajudar a superar «el moment límit» en què es troben les persones més vulnerables.