? Les províncies on hi ha més volum de contratemps de trànsit són aquelles més poblades i on el parc de vehicles és a més dens. A Madrid, per exemple, s'estima que s'hi van produir uns 2,8 milions d'afectacions durant l'any passat. La segueixen en aquesta classificació Barcelona, que ronda els 915.000 successos i punts de servei; i València, que es troba ja a l'entorn del mig milió. La classificació és lògicament tancada per les dues ciutats autònomes d'Espanya, on hi ha menys població i en conseqüència vehicles. A Ceuta i Melilla hi va haver 10.000 i