Un projecte de recerca liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgiestudiarà els condicionants personals i socioeconòmics que, a més dels factors biològics, incideixen directament en la salut dels gironins. L'estudi Girona, Health Livinglab, que forma part d'un projecte més gran anomenat Girona, regió saludable, comptarà amb la participació d'uns 2.000 voluntaris d'arreu de les comarques gironines per «radiografiar» la salut de la població, explica el doctor Rafael Ramos, que lidera la iniciativa, en què també participen la Diputació de Girona, Dipsalut, la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona

El projecte inclou una entrevista personal i una exploració física amb diverses proves, com un electrocardiograma, una espirometria, una cooximetria o mesures de pes, alçada, funció pulmonar o l'índex turmell-braç.

«La idea és tenir en compte no només la perspectiva biològica de la salut, sinó també tot allò que hi incideix directament, com les nostres capacitats com a individus, la personalitat, el suport social, els estils de vida o les variables sociodemogràfiques i econòmiques del nostre entorn», assenyala. També la memòria, la discapacitat funcional, el dolor, la prevalença dels factors de risc, la medicació o les malalties cròniques.

L'objectiu dels investigadors és que el projecte s'allargui uns dos anys, entre la recollida i l'anàlisi de les dades, que han de servir a diferents nivells. «És una informació que pot ser útil tant al mateix participant, que rep una carta amb els resultats de les seves proves, com a la població, per conèixer quines mesures es poden implantar en relació amb la promoció de la salut, i també a més gran escala, per a la planificació del sistema sanitari i les polítiques socials», explica Ramos.

L'investigador assenyala que fruit d'aquest estudi en sortirà un registre de dades que pot anar generant moltes altres «subanàlisis», motiu pel qual està obert a tots els grups de recerca que integren l'Idibgi.

Les primeres enquestes

La participació de l'estudi és voluntària i la mostra, integrada per persones majors de 18 anys, s'ha seleccionat a l'atzar. Els escollits reben una carta i posteriorment són contactats per telèfon i, en cas que acceptin participar-hi, són citats per l'equip d'investigadors de l'Idibgi per passar el qüestionari i les proves, normalment al centre d'atenció primària més pròxim.

Els investigadors van començar per 350 persones de la ciutat de Girona i ,des d'ahir, també han iniciat les enquestes als 550 participants de l'Alt Empordà. Les primeres entrevistes i proves es faran a Castelló d'Empúries i, al setembre, està previst que la investigació es traslladi a Roses. Més endavant, encara en una data per determinar, la recerca es farà a Figueres, informen des de la Fundació Salut Empordà.

El projecte Girona, Health Livinglab forma part del projecte PECT Girona, regió saludable coordinat per la Diputació de Girona per «convertir la demarcació en un territori de referència en la promoció de la capacitat de les persones per incrementar el control sobre la salut d'un mateix i els factors que la determinen». El projecte global té un pressupost de 2,9 milions d'euros i està cofinançat amb fons europeus del programa