Cada dues hores, 40 minuts i 47 segons hi ha un accident de trànsit a la província de Girona. Es tracta d'una xifra elevada si es té en compte que aquesta zona d'Espanya és la dinovena província amb més sinistralitat de gravetat. A les comarques gironines hi ha 3.269 accidents de trànsit d'aquest tipus l'any.

Per contra, la província que té més accidentalitat greu és la de Barcelona. Ocupa el primer lloc de l'Estat, amb un accident de trànsit cada 20 minuts i 30 segons. Durant l'any se'n registren, de mitjana, 25.646.

Si Girona ocupa el dinovè lloc d'Espanya quant a nombre d'accidents de trànsit greus, Sòria es troba a la cua. Allà n'hi ha 174 de mitjana cada any i, amb relació a la freqüència dels fets, representa que n'hi ha un cada dos dies, dues hores, 20 minuts i 41 segons.

Aquestes xifres són el resultat de l'informe anual de l'Assegurança d'Unespa (Asseguradores espanyoles) i també s'hi analitza l'assegurança de l'automòbil. Es tracta d'una les assegurances més populars i a Girona té 500.848 vehicles assegurats.

Entre els vehicles més utilitzats pels gironins hi ha els turismes, amb un total de 358.367, i les escúters, amb 34.559. Tots aquests mitjans de transport protagonitzen els més de 3.200 accidents de trànsit greus que es produeixen de mitjana a Girona a l'any.

Es coneix com a sinistre viari greu aquell que comporta algun tipus de dany corporal. A tot Espanya n'hi ha de mitjana 215.000 cada any i generen, segons les estimacions de l'estudi, prop de 286.000 víctimes. Això suposa que cada dos minuts i 26 segons hi ha hagut un sinistre viari d'aquesta tipologia a l'Estat. I en conseqüència, cada dia hi ha 783 persones afectades d'una o altra forma per un accident de trànsit.

Com a víctimes s'estableixen tant els morts com aquells que pateixen seqüeles o danys. En un sinistre viari també hi ha víctimes indirectes, els perjudicats per la mort d'una persona, és a dir, parents, entre d'altres.

Segons la informació recollida per l'estudi i analitzant els morts d'accident de trànsit per les assegurades, cal dir que sovint són gent gran i, sobretot, persones que superen els 75 anys. A continuació, la segona franja d'edat més freqüent és la d'entre 45 i 54 anys. En tercer lloc hi ha els joves de 15 a 24 anys.

Les asseguradores no només han de fer front a accidents de trànsits de gravetat, sinó que la cobertura que donen també acaba amb altres tipus de solucions: per exemple, han de donar assistència per danys; perquè el vehicle s'ha incendiat, perquè ha patit un cop de xapa, perquè s'ha produït un robatori o el conductor necessita assistència perquè li han retirat el carnet, entre d'altres.

132.180 incidents de trànsit

Durant tot l'any passat, van donar assistència a 132.180 incidents de les comarques gironines. Això representa que la província es troba gairebé a l'equador a Espanya i se situa en la número 26 pel que fa a assistència d'incidents de vehicles.

La tasca que més desenvolupen les asseguradores és pròpiament l'assistència i en un any han realitzat 47.152 serveis per incidents que han requerit aquest servei. L'altre «rei» dels incidents són els danys i la responsabilitat civil requerida amb 27.513 casos. El tercer servei més requerit és el dels danys, els que es produeixen quan hi ha un cop de xapa. En total, n'hi ha hagut 23.892 en un sol any. I un fet que crida l'atenció dels serveis de les asseguradores és un tipus de cobertura que es fa per part de les empreses, com és ajudar els conductors quan la policia els retira el carnet. Només hi ha hagut 18 casos el 2018.