L'hospital Josep Trueta de Girona ha posat en funcionament una nova unitat funcional centrada en pacients amb malalties de la neurona motora. La més freqüent és l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), que té una incidència molt baixa, ja que a les comarques gironines només es tracten 30 pacients. La nova unitat funcional pretén facilitar l'assistència als malalts i a les seves famílies a l'hora de donar resposta a les seves necessitats. Serà un grup de treball transversal, ja que inclourà professionals de diverses àrees. Hi haurà 5 metges especialistes en neurologia, pneumologia, endocrinologia, neurofisiologia clínica, dues infermeres, fisioterapeutes respiratoris i dues dietistes.

La particularitat de les unitats funcionals és que els pacients rebran totes les visites dels diferents especialistes des de la mateixa consulta. Això comporta que els professionals s'han de coordinar perquè els malalts puguin rebre tots els seguiments necessaris sense moure's de lloc. Posteriorment, tots els treballadors sanitaris es reuneixen i discuteixen sobre el diagnòstic i tractament per tal de tenir un criteri unificat. En el cas del Trueta, la unitat funcional de malalties de neurones motores es reunirà una vegada al mes.

Aquest equip interdisciplinar està en estret contacte amb personal de rehabilitació, psicologia, assistència primària, PADES i amb altres centres assistencials de la Regió Sanitària de Girona. La Unitat també suposa una millora per als professionals a l'hora de treballar en equip, ja que els permet tenir una millor comunicació i gestió dels recursos sanitaris.

Trenta pacients a Girona

La malaltia de la neurona motora més comuna és l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). De tota manera, tan sols afecta tres persones de cada 100.000 habitants i a la demarcació de Girona hi ha una trentena de pacients en tractament.