Les dissolucions matrimonials cauen a les comarques gironines durant el primer trimestre de l'any. Han disminuït en un 19% en global. Aquí hi ha comptats tant els divorcis matrimonials. En total se'n van tramitar als jutajts fins a 469, mentre que en els primers tres mesos de l'any passat en van ser 579.

Quant al rei de les dissolucions, cal dir que són els divorcis. En total, als jutjats gironins s'han tractat fins a 449 demandes, mentre que en el primer trimestre de l'any passat en van ser 545. S'ha de dir que majoritàriament es tracta de divorcis de mutu acord (280) mentre que els no consensuats s'han elevat fins als 169.

Quant a les separacions, el primer trimestre de 2019 gairebé ha vist com es reduïen a la meitat. S'ha passat de les 34 del 2018, a les 19 d'enguany. Majoritàriament van ser consensuades.

Hi ha una figura de dissolució matrimonial que s'ha donat entre el gener i el març, que normalment no té massa tirada, es tracta de la nul·litat. Enguany, de moment, n'hi ha hagut un cas.