Les comarques gironines van tancar l'any 2018 amb un nombre semblant de sentències judicials relatives a l'impagament del lloguer (al còmput del qual també s'inclouen fiances). En total se'n van efectuar 214 respecte a les 200 del 2017, encara lluny de les 289 als quals es va arribar l'any 2012, l'últim any de la sèrie històrica. També hi ha hagut un petit augment de conflictes d'impagament en l'arrendament d'ús no destinat a la vivenda, passant dels 18 del 2017 als 21 de l'any passat.

Aquestes xifres es desprenen de l'informe difós ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre litigis en arrendaments urbans, on en xifres totals s'han efectuat 289 litigis, set més que l'any 2017. D'aquestes, se'n van estimar 227. Fa un parell d'anys que els conflictes entre llogaters i arrendataris ha augmentat, ja que els anys anteriors fluctuaven entre les 158 i les 170. L'any amb més litigis va ser el primer de la sèrie, el 2012 amb 349. Si desgranem els conflictes relacionats amb usos d'habitatge, que són la gran majoria, s'enduen 264 causes, quatre més que el 2017.

Pel que fa als usos destinats a lloguers comercials o distints al d'habitar-hi, el nombre de sentències judicials també s'ha mantingut estable, passant de 23 a 26.

Denegació de pròrroga

La demarcació ha experimentat un augment de litigis relacionats amb la negativa dels arrendadors de prorrogar els contractes de lloguer dels seus immobles als arrendataris. Els judicis en aquests casos són poc comuns, i el 2018 se'n van fer 12. Tot i així suposa una xifra rècord des de l'inici de la sèrie, que s'havia situat en 4. L'any passat se'n van registrar 2.