El nombre de senglars abatuts per les colles de caçadors ha baixat d'una manera significativa a la Garrotxa en els últims anys. Segons fonts de la societat de caçadors de Sant Aniol de Finestres les batudes nocturnes fetes a l'estiu són la causa de la baixada de la població de senglars.

Un membre de la societat, Francesc Oliveras, ha explicat que a la nit moren moltes truges i sense elles els godalls no sobreviuen. Ha assenyalat que la temporada convencional de la cacera del senglar va del setembre fins al març. Llavors els animals que moren a l'estiu en les batudes pels danys als camps ho fan en període de reproducció. Consegüentment, la població de senglars es redueix. Segons ell, l'any passat en van matar menys que el passat, quan ja en van matar menys que l'anterior.

Ha explicat que en una batuda en els temps de màxima població de senglars, fa uns 4 anys, arribaven a superar la vintena d'animals morts, mentre que ara en maten entre 5 i 6.

Ha explicat que els caçadors volen que hi hagi senglars però no els és tan important el nombre d'animals abatuts perquè caçar i disparar són dues coses diferents.

Això no obstant, ha avisat que si continua la tendència a la baixa de la mateixa manera que es van haver de prendre mesures per l'excés de població, n'hauran de prendre per la manca de senglars. Va aconsellar un equilibri entre els interessos dels pagesos i el dels caçadors.

Fa uns dies, el president de la Territorial de Caça de les Comarques Gironines, Josep Blanquera, va explicar que fa uns anys la colla de Santa Pau caçava una mitjana de 1.000 porcs a l'any i enguany les previsions estan entre els 400 i els 500. Va precisar que no totes les àrees de caça han experimentat una reducció tan important com la de Santa Pau però han estat molt poques les que han pujat i encara de manera molt poc significativa.

Va recordar que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca aconsella posar baranes electrificades als camps que es vulguin protegir dels senglars.

També va alertar de la manca de caçadors provocada per l'envelliment i la mala imatge social de l'activitat. Ara, la mitjana de l'edat dels caçadors esta entre els 55 i els 65 anys.