El Departament de Territori i Sostenibilitat epartament de Territori i Sostenibilitatha iniciat els treballs per erradicar les poblacions de la planta exòtica invasora pampa del Caucas que s'han localitzat a la Cerdanyaplanta exòtica invasora pampa del Caucas que s'han localitzat a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. El cap del Servei de Fauna i Flora del Departament, Ricard Casanovas, explica que la prospecció en detall sobre el terreny va començar a l'abril i va durar dos mesos. «Aquest mes de juny volem erradicar les poblacions de la planta que tinguin més flor, ja que aquestes tenen més perill de colonització, i també les zones que tinguin un ús públic, principalment per part de senderistes o pescadors, etc.», constata Casanovas, i subratlla que es tracta d'una planta que produeix un gran impacte al medi ambient i també a les persones que hi entren en contacte, a les quals produeix una irritació cutània important.

Casanovas explica que es tracta d'una espècie de molt fàcil dispersió a través de l'aigua i que s'adapta molt bé en els ambients. Un cop realitzades les localitzacions a la llera del riu Segre des de la frontera amb França fins a la Seu d'Urgell, per aquest mes s'ha preparat un pla d'erradicació amb diverses prioritats. En aquests moments, però, Casanovas apunta que també s'està fent una prospecció més avall de la Seu d'Urgell fins al pantà d'Oliana, tot i que encara no s'han detectat poblacions.

Territori detalla que l'actuació d'erradicació comprèn un tram de més de 50 quilòmetres entre les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell per la llera del riu. Els treballs s'han iniciat a la Seu d'Urgell i es concentraran primer en 32 àrees identificades, 24 a l'Alt Urgell i 8 a la Cerdanya, on la planta podria reproduir-se. L'objectiu immediat és evitar que la planta arribi a florir aquest 2019, atès que cada una conté entre 10.000 i 20.000 llavors que podem perdurar al sòl fins a 10 anys. Cap al juliol i l'agost, un cop finalitzada aquesta primera actuació prioritària, la intervenció es concentrarà a la resta d'àrees, començant per les situades en espais amb ús públic i continuant per les que acullen pocs exemplars. El Departament remarca que l'extracció de la planta s'ha de fer manualment per assegurar que no torni a rebrotar. Territori recomana persistir i actuar periòdicament per aconseguir la seva erradicació definitiva.

Pel que fa a la salut humana, la planta conté una substància tòxica que provoca lesions en la pell, urticàries, decoloracions i ampolles, que poden arribar a ser greus. El cap de Fauna i Flora informa que a mitjans de juliol, quan acabi la fase d'eliminació de les principals poblacions, s'ha previst una reunió amb els responsables de control d'espècies invasores a França «amb la voluntat de buscar una coordinació i un intercanvi d'informació», tenint en compte que l'origen de l'expansió s'inicia a Font-romeu (França) i després descendeix a través del riu Segre.

Divulgació ciutadana

El 2017 es van dur a terme diverses accions divulgatives per donar a conèixer la problemàtica d'aquesta espècie. Concretament, unes jornades a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb la participació d'Agents Rurals, i l'edició d'un tríptic amb recomanacions per prevenir danys. Casanovas apunta que Territori ha actualitzat els díptics informatius per als usuaris del medi natural i dels ajuntaments i allotjaments de les comarques afectades per recordar els riscos que comporta aquesta planta invasora.