L'hospital Santa Caterina de Salt ha començat a fer operacions quirúrgiques odontològiques a infants menors de cinc anys que necessiten anestèsia general. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa a Salt una prova pilot per ampliar la cobertura dels serveis odontològics dirigida a menors de cinc anys, amb patologia bucal múltiple i amb una necessitat de cirurgia oral que requereixi anestèsia general.

Fins ara, aquests infants massa petits per ser atesos en una consulta odontològica eren derivats a centres de Barcelona quan necessitaven una intervenció, una atenció que ara Salut ha apostat per acostar al territori. En total, ja s'han operat sis criatures d'arreu de la demarcació, dues de les quals ahir al matí.

Segons el registre dels odontòlegs de l'atenció primària de salut a la Regió Sanitària de Girona, cada any es detecten uns vint casos de nens amb necessitat d'atenció odontològica amb anestèsia que són susceptibles de ser inclosos a aquest programa.

L'objectiu del CatSalut, recollit al Pla de Salut 2016-2020 de la Regió Sanitària de Girona, és establir i implantar un model i procediment d'atenció odontològica per atendre les necessitats de salut bucodental de col·lectius vulnerables en l'àmbit de les comarques gironines. La iniciativa, que ara es comença a posar en pràctica, sorgeix de la necessitat detectada de «millorar l'organització, accessibilitat i cobertura de l'atenció en aquest àmbit a grups de població en situació de risc», assenyalen des del Departament de Salut.

Així, s'ha començat pels infants menors de cinc anys i, en properes fases del programa, també es vol arribar a persones amb una discapacitat psíquica greu residents majoritàriament en centres especialitzats, sociosanitaris i socials.

El treball es va iniciar ara farà un any amb la constitució d'una comissió experta integrada per professionals de la regió sanitària de Girona, un odontopediatra i odontòlegs en representació dels professionals d'atenció primària a Girona, encarregada de fer l'estudi de les necessitats, elaborar el procediment i definir els criteris de derivació, inclusió i tipus d'intervenció. Segons el protocol establert es tractaran els casos derivats pels odontòlegs de l'atenció primària del territori un cop valorats per part de la comissió experta.

La cartera de serveis inclou les exodòncies de dents amb pronòstic dolent, tartrectomies (neteges dentals) si fossin necessàries, les obturacions mínimament invasives i les pulpotomies.

Com a requisit previ a la derivació, el document deixa palès el compromís obligat dels pares o tutors de la instauració d'hàbits higiènics i dietètics que afavoreixin la curació i prevenció de les càries i l'acceptació d'un seguiment odontològic del menor fins als dotze anys.