Les incineracions a Girona se situen en el 39% del total de les defuncions, quatre punts per sota de la mitjana catalana (43%). En deu anys, les incineracions a Catalunya han augmentat un 77%, i el sector preveu que seguiran augmentant.

Els 32 crematoris que hi ha a Catalunya ja realitzen cada any, pràcticament, 30.000 incineracions, segons dades que l'associació empresarial Asfuncat, que representa el 90% dels serveis funeraris de Catalunya, ha facilitat aquest dijous en roda de premsa.

Segons aquest indicador, els seus 45 grups i empreses membres van incinerar el 2017 un total de 28.832 difunts, cosa que representa el 43% del total.

El 2018, els membres d'Asfuncat van gestionar 60.122 defuncions, de les quals 25.755 van ser incineracions, i la resta enterraments i trasllats dels morts a d'altres territoris d'origen o vinculats a les seves arrels.

Això implica un creixement, en l'últim any, del 7,9% de les incineracions, mentre que el sector preveu que el 2025 siguin incinerats sis de cada deu difunts, és a dir, un 60% de les defuncions registrades.

Els membres d'Asfuncat van facturar el 2018 un total de 189,6 milions d'euros, segons les dades de què disposen, un volum de facturació que suposa 9,3 milions més que el registrat el 2017, amb un increment del 5,3%.

Per demarcacions, les empreses de Barcelona van gestionar el 2018 46.206 defuncions (44,5% incineracions), les de Tarragona, 6.842 (42,5% incineracions), les de Lleida, 2.803 (22,3% incineracions), i les de Girona, 4.271 (39% incineracions).

Pel que fa als ingressos obtinguts, el sector va facturar 149,8 milions d'euros a Barcelona, 15,8 a Tarragona, 7,1 a Lleida i 17 a Girona.