Les demències causades per l'abús d'alcohol són més freqüents entre els homes i les relacionades amb els trastorns mentals crònics, en les dones, segons dades del Registre de Demències de Girona, que acaba de publicar el primer estudi epidemiològic de gran abast sobre les demències poc freqüents. Els investigadors han detectat diferències entre homes i dones en relació a la freqüència que pateixen aquests tipus de demència menys habituals a partir de l'anàlisi de les dades de més de 7.500 pacients gironins recollides en la darrera dècada gràcies al Registre de Demències, una gran base de dades que funciona des del 2007 i que recull informació clínica sobre els nous casos de demència que es diagnostiquen a les comarques gironines.

Malgrat que la malaltia d'Alzheimer i representa més del 55% de tots els casos, hi ha moltes altres malalties que poden provocar el deteriorament de les funcions cognitives i la pèrdua de la independència funcional i causar una demència. Entre les causes de demències poc freqüents hi ha diverses malalties neurodegeneratives, com la malaltia per cossos de Lewy, la malaltia de Parkinson o la degeneració frontotemporal.

També hi ha les denominades demències secundàries, que poden ser causades per una gran varietat de malalties de tipus metabòlic, immunològic, neoplàsic, traumàtic o fins i tot de tipus infecciós com l'encefalitis herpètica.

Tot i això, les dificultats per fer estudis epidemiològics de grans dimensions que permetin identificar aquests casos poc freqüents fa que el coneixement sobre aquests altres tipus de demència no sigui tan precís com el que hi ha sobre l'Alzheimer.

És en aquest grup de demències d'investigadors que s'han centrat els investigadors del Registre de Demències, en què col·laboren més de 30 professionals especialistes en neurologia, geriatria, psiquiatria o medicina interna de tots els hospitals gironins per recollir informació informació de tipus poblacional sobre la pressió assistencial que representen els casos de demència.

D'acord amb les dades de l'estudi, que s'ha publicat a la revista científica de referència en el camp de les demències Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, si per cada 100.000 persones de més de 65 anys es diagnostiquen uns 1.100 casos de demència relacionats amb l'Alzheimer cada any, n'hi ha 111 més motivats per altres patologies.

Entre aquests, els produïts per altres malalties neurodegeneratives associades a l'edat són els més comuns, mentre que els casos de demència causats per malalties infeccioses o tumors no representen més de 16 casos per cada 100.000 persones de 65 i més anys anualment.

L'estudi també ha posat de manifest que hi ha diferències entre homes i dones. Així, s'observa que les demències causades pel consum abusiu i crònic d'alcohol és més freqüent en homes -en ells, se'n diagnostiquen 3,7 casos anuals per cada 100.000 persones majors de 65 anys i en elles 1,7- i que les demències relacionades amb trastorns mentals crònics són més freqüents en dones (3,8 casos anuals vs. 0,8 casos per cada 100,000 persones de 65 i més anys).