Els jutjats de la demarcació amb competències relatives als assumptes de violència domèstica van tancar l'any amb una lleugera disminució d'assumptes ingressats respecte a l'any 2017. Es tracta d'una caiguda de prop d'un 6%, que ha resolt l'any en 2.314 casos registrats. També han disminuït els assumptes ingressats al Jutjat de Violència sobre la dona de Girona-relatius a la violència masclista-, que cauen prop d'un 15% en número d'ingressos. Tot i això, en xifres totals sobre aquests dos tipus de violència en l'àmbit familiar, la disminució d'ingressos al conjunt d'òrgans d'arreu de la demarcació no arriba a l'1%.

Es pot parlar, doncs, que la tendència d'ingressos durant el 2018 es va mantenir respecte l'any 2017, tot i que en el context de cada un dels vuit partits judicials de la província les xifres difereixen en cada cas.

En el cas del Jutjat especialitzat en Violència contra la dona, que està ubicat a Girona, va recollir un total de 1.145 ingressos en els seus òrgans civils i penals. En aquest jutjat, tant l'òrgan civil com el penal -el que es fa càrrec del gran gruix dels assumptes- van a baixa. Es tracta d'una caiguda del 15% en el cas penal i del 7% en els ingressos civils. En el conjunt dels dos òrgans, van registrar-se 187 casos menys, un 1,15% menys.

Aquestes són dades extretes de l'última memòria de l'Audiència de Girona, presentada recentment per Fernando Lacaba, president de l'òrgan provincial. En aquest sentit, el document apunta que mentre que el Jutjat de Biolència sobre la Dona 1 de Girona ha registrat un «lleuger descens d'ingrés d'assumptes», per contra ha tingut un número de resolucions «superior a la mitjana estatal i catalana» i les executòries -les sentències- «han augmentat en quasi tots els seus valors».

Si mirem, però, amb lupa la tendència dels jutjats dels diversos partits judicials de la demarcació que tenen competències en violència domèstica, veurem que els casos relatius a conflictes entre membres del nucli familiar han disminuït molt lleugerament. I és que mentre que hi ha hagut una caiguda dels assumptes civils als partits més grans (Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Olot), amb 303 casos el 2017 davant dels 258 de l'any passat, un 15% menys; els òrgans penals han registrat prop d'un 10% més assumptes que el 2017, amb l'excepció d'Olot, que també cau i en registra un 13% menys.

Filant prim dins dels òrgans penals, Figueres -que és el partit judicial més gran per darrere de Girona- va ingressar un 10% més de casos que l'any anterior. En aquest jutjat, el de primera instància i instrucció 7, també es van resoldre més assumptes (668) i fins a un 19% dels que van entrar es van quedar a tràmit a final d'any. Blanes va tenir un augment d'ingressos més moderat, d' un 4%, i va deixar pendents de tràmit un 60% més de casos que l'any darrer. En el cas de Sant Feliu la pujada és més considerable, d'un 45% respecte l'any 2017, que es plasmen en 85 casos més. En total va registrar-ne 274. A la Bisbal, l'augment ha estat de prop d'un 2%, i en aquest cas els casos pendents de tràmit a final d'any van disminuir un 10%. En total, el 2018 van ingressar als jutjats 2.314 casos de violència domèstica les comarques gironines, i 1.145 de violència masclista a Girona.