Una escola de la comarca del Pla de l'Estany i quatre escoles de la plana de la Selva han donat forma al projecte Escola de Naturalistes, una iniciativa educativa i mediambiental organitzada per la Fundació Emys i Limnos, centrada en la tortuga d'estany. Un dels principals objectius del projecte és crear un vincle entre els infants i els joves amb el medi ambient, tot protagonitzant un contacte amb la natura en primera persona. L'entitat banyolina concreta que en el cas del Pla de l'Estany, hi ha participat una classe de segon de primària amb nens i nenes de 7 i 8 anys de l'escola Camins de Banyoles i ha estat dinamitzat per dos educadors de l'entitat.

Limnos explica a través d'un comunicat que l'Escola de Naturalistes pretén ser un espai educatiu on la natura sigui la protagonista per tal de generar un vincle entre els infants i joves amb el medi i amb les entitats d'educació ambiental que hi ha al darrere. La mateixa entitat apunta que la idea original del projecte prové és del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) de comarques de Tarragona i s'ha volgut exportar a comarques gironines. Tot i estar plantejat com una extraescolar, en aquest cas s'ha pogut incloure dins l'horari escolar com a projecte curricular d'aula durant 7 divendres d'abril a juny. L'associació banyolina valora que l'experiència ha estat molt positiva per part de Limnos i l'escola, amb la intenció d'estudiar la possibilitat de donar-li continuïtat.

Detalls sobre el projecte

La primera jornada es va dedicar a aprendre què és un naturalista, conèixer quines eines fa servir per anar a camp i com s'utilitzen. Altres tallers s'han dedicat al món de les flors, els tresors del bosc, els ocells, els escombriaires del bosc, les papallones i la vida en un rec. En aquest sentit es disposava d'una maleta del naturalista amb material per a realitzar els tallers i eren els mateixos alumnes els que escollien el material necessari i el feien servir: caçapapallones, pots-lupa, guants, salabrets, safates, pinces, lupes, guies de natura, la llibreta de camp, entre altres.

Limnos apunta que les activitats s'han realitzat i adaptat als recursos naturals propers a l'escola. En el cas banyolí, es va considerar oportú que les activitats es poguessin realitzar a l'entorn de la riera Canaleta i el rec Major, així com al Bosc dels Casalots, aprofitant els valors naturals d'aquests espais integrats a la ciutat com a zones verdes que, al seu torn, fan possible un contacte directe amb la natura. Com a excepció, dues sessions es van fer dins l'aula a causa de la pluja, circumstàncies que no van treure valor a l'activitat que s'havia de fer a cel obert i on els nens van omplir de dibuixos les seves llibretes de naturalistes.

A tall de context, l'associació mediambiental del Pla de l'Estany afegeix que la iniciativa és una de les actuacions previstes en el projecte "Foment de l'educació i conscienciació ambiental en favor de la preservació de les zones humides amb tortuga d'estany a Catalunya", promoguda per les dues organitzacions esmentades, la Fundació Emys i Limnos, comptant amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat a través dels ajuts pel finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració 2018-2019.