Els ambulatoris de les comarques gironines han començat a rebre persones que han de realitzar treballs en benefici de la comunitat, amb l'objectiu de reparar alguna infracció comesa. Fruit d'un acord entre la Direcció d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i el Departament de Justícia, aquestes persones es responsabilitzen d'informar els usuaris dels centres d'atenció primària (CAP) sobre com funcionen els aparells que hi ha a les entrades d'alguns CAPs per a fer gestions.

Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives a la presó, imposades pel jutge amb el consentiment del penat, que consisteixen a desenvolupar activitats no retribuïdes d'utilitat pública o d'interès social. L'objectiu d'aquests treballs és que la persona que ha fet la infracció repari simbòlicament el dany ocasionat, es responsabilitzi de les seves accions i faci una acció positiva per la comunitat. D'altra banda, aquests treballs pretenen implicar la comunitat en la resolució de conflictes i fer participar les institucions públiques i les entitats socials en la reinserció dels penats.

L'execució de les mesures penals alternatives depèn de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, que treballa amb la col·laboració de més de 1.700 entitats.

En el cas de la col·laboració amb els CAPs, aquestes persones s'encarregaran d'informar els usuaris sobre el funcionament dels caixers Teseo, unes pantalles tàctils similars als caixers automàtics ubicades a les entrades d'alguns centres d'atenció primària i que permeten als usuaris fer diverses gestions sense necessitat de ser atesos pel personal de l'ambulatori.

Aquests aparells s'estan implantant de forma progressiva i actualment ja hi ha onze CAPs gironins que en tenen. Entre d'altres funcions, permeten als usuaris notificar la seva arribada, per tal que els professionals sàpiguen que ja hi són i puguin atendre'ls; consultar la informació del centre (la guia de serveis, els professionals i horaris...); localitzar les consultes del CAP per mitjà d'un plànol; programar o anul·lar visites; consultar totes les cites pendents de l'usuari de qualsevol dels centres de l'ICS.

Per a fer-los servir només fa falta tenir a mà la targeta sanitària i també permeten imprimir cites, justificants de visita, el pla de medicació i comunicats de baixa; fer un canvi de professional de medicina o d'infermeria, i omplir enquestes de satisfacció.

També al Trueta

Aquesta és la segona col·laboració entre l'Institut Català de la Salut a Girona i el Departament de Justícia per a la realització de treballs en benefici de la comunitat, ja que des de la tardor el Trueta dins el perímetre del recinte hospitalari i informen les persones que fumen de la infracció que estan cometent i dels perjudicis que provoca l'hàbit tabàquic.

També s'encarreguen de vetllar perquè els vehicles estiguin ben estacionats i es respectin les zones de càrrega i descàrrega, o els espais reservats per a persones amb discapacitat.