Les obres d'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncològic de l'hospital Josep Trueta estan pendents de licitació, avança Vergés, un cop redactat el projecte.

Aquesta ampliació, que és un dels grans projectes de la conselleria per a la sanitat gironina, consistirà a aixecar dos pisos sobre l'actual edifici de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i permetrà dotar el centre de cinc quiròfans més, de totes les àrees de suport necessàries per assumir l'increment d'activitat que es preveu i vint punts assistencials més que ara per als tractaments de càncer.

El Departament de Salut considera l'obra «molt necessària» per incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, «amb l'objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada més grans d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica».