El Departament de Salut assenyala que el temps d'espera dels pacients gironins intervinguts l'any passat va disminuir el 2018 respecte a l'any anterior tot i haver entrat més persones a la llista perquè s'han realitzat més intervencions. En una resposta parlamentària, la consellera de Salut, Alba Vergés, detalla que l'any passat les entrades a la llista d'espera quirúrgica van ser de 42.800 persones, el que suposa un increment del 6,12% respecte al 2017, però que ha crescut «la capacitat resolutiva» dels hospitals gironins fent més operacions, situant el temps d'espera en els procediments amb termini de referència de 365 dies en 125.

«Allò que té repercussions a la ciutadania, que és el temps d'espera, es redueix», assenyala Vergés en resposta a una pregunta de la diputada Marta Ribas, del grup parlamentari Catalunya En Comú Podem.

I és que, segon les dades recollides al registre de llistes d'espera del Servei Català de la Salut (CatSalut), als centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona es van realitzar 36.022 intervencions quirúrgiques, un 4,55% més de procediments que el 2017.

Els criteris establerts per Salut divideixen els procediments quirúrgics en quatre grans grups, segons el tipus d'intervenció i el temps d'espera màxim, per prioritzar la cirurgia cardíaca (amb un temps d'espera màxim de tres mesos) i de càncer (45 dies per a una vintena de procediments oncològics i 60 per a tumors de bufeta i pròstata). Segons les dades de la conselleria, en el cas dels procediments oncològics, el temps d'espera és de 37 dies, mentre que en les intervencions cardíaques és de 32.

Més activitat al Trueta

Preguntada per l'activitat quirúrgica de l'hospital Josep Trueta de Girona, la consellera indica que va tancar l'any passat amb 11.109 intervencions, un 3,67% més.

Del total d'intervencions realitzades, 10.229 van ser de cirurgia major (un 3,76% més), i destaca l'increment de la cirurgia oncològica, amb 282 cirurgies més que el 2016.

Pel que fa al temps d'ocupació dels quiròfans del centre hospitalari de referència de les comarques gironines, especifica Vergés, s'ha incrementat en 540 hores per l'activitat quirúrgica desenvolupada en horari de tarda.