El govern de Llagostera format per ERC i CUP-Alternativa per Llagostera ha aprovat el nou cartipàs municipal, que es repartirà en set regidories, 4 d'ERC i 3 de la CUP, tal com va quedar reflectit en l'acord formalitzat després de les municipals. L'alcalde del municipi, Antoni Navarro, s'ocuparà d'urbanisme, de la Residència Josep Baulida, de la seguretat ciutadana i protecció civil i del manteniment d'edificis, llicències i del Jutjat de Pau.

Segons apunta el consistori, l'acord inclou quatre tinents d'alcalde: Enric Ramionet (CUP-ALL), Silvia Fa (ERC), Anna Viñas (CUP-ALL), Glòria Malagón (ERC), David Parron (CUP-ALL) i Eduard Díaz (ERC).

Pel que fa a les regidories, Ramionet (CUP-ALL) tindrà Cultura, Comunicació, Habitatge i Sobiranies i assumirà la gestió de la Biblioteca, la Memòria històrica, patrimoni municipal del sòl i la relació amb les entitats, que compartirà amb Díaz.

Fa (ERC) serà la regidora d'Educació i Joventut i s'ocuparà de l'Escola de música, l'àrea de Joventut i el Mercat municipal; Viñas (CUP-ALL) assumirà Drets socials i Feminismes i s'ocuparà d'Acció social, Igualtat de Polítiques LGTBIQ i Cooperació i Ciutadania. Malagón (ERC) tindrà Esports i Salut i assumirà la Brigada Municipal, el mobiliari urbà, la neteja viària i el control de plagues i animals de companyia.

Parron (CUP-Alternativa per Llagostera) serà el regidor d'Hisenda, Medi ambient i Medi rural i forestal i s'ocuparà de la Recollida de residus, de l'ADF i de la Protecció dels animals.

Per últim, Díaz (ERC) serà responsable de Noves tecnologies, Turisme, Festes, Promoció econòmica, Participació i transparència i responsable del sòl industrial, del Pla de Barris i de la Tercera edat.

Retribucions

El batlle no s'ha assignat cap sou i només cobrarà indemnitzacions per assistències, així com la resta de regidors a excepció d'Eduard Díaz, que tindrà una dedicació parcial mínima de 30 hores a la setmana amb una retribució anual bruta de 23.400 euros.

Les indemnitzacions per assistència seran de 150 ? per sessió a la Comissió Informativa General; 150 ? per sessió al ple i 215 ? per sessió a la Comissió de Coordinació de govern. El topall de les retribucions serà d'11.400? anuals, en el cas dels regidors de l'equip de govern i de 3.300 ? anuals pels regidors de l'oposició. Es tracta d'una reducció d'uns 1.500 euros respecte al cost de l'anterior mandat, passant de 120.683,52 euros a 119.181,60 euros.