El Departament de Territori i Sostenibilitat ha habilitat el procediment per regularitzar la tinença de les noves espècies incloses al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores des de finals de març. Concretament, aquest requeriment afecta propietaris d'espècies que fins ara es podien considerar animals de companyia, com ara porcs vietnamites, pitons reials, tortugues de la península o varans de la sabana. En aquest sentit, qui hagi adquirit animals d'aquestes espècies abans del 31 març de 2019, els podran mantenir com a animals de companyia, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Territori subratlla un estudi elaborat pel Departament d'Agricultura que demostra que són més de 600 els porcs vietnamites i els seus hídrids vivint al medi natural a Catalunya, i concretament un 14% dels porcs hibridats es troben a Girona. Territori informa que l'increment d'aquests animals en llibertat pot produir problemes derivats de la seva hibridació amb el porc senglar incrementant, en aquest sentit, els accidents de trànsit i els danys a l'agricultura.

Segons la nova regulació, les persones amb les espècies exòtiques esmentades hauran d'informar de la seva tinença al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant una declaració oficial abans de l'1 de gener de 2022. En aquest cas, el propietari haurà de marcar els animals amb un microxip per al seu registre i identificació. A més, amb els porcs vietnamites caldrà també acreditar l'esterilització de l'animal, la vacunació contra la malaltia d'Aujeszky, i la comunicació de la seva identificació al Registre general d'animals de companyia (ANICOM). Finalment, els nuclis zoològics amb més de dos porcs vietnamites hauran de dur a terme un control serològic anual de malaltia d'Aujeszky, brucel·losi porcina, Pesta Porcina Africana (PPA) i Pesta Porcina Clàssica (PPC). Territori afegeix que el Col·legi Oficial de Veterinaris de cada demarcació facilitarà als interessats els centres veterinaris disponibles per dur a terme la identificació, esterilització i vacunació d'aquests animals. Tanmateix, els particulars que ho desitgin també podran adreçar aquests animals a un centre de fauna de la Generalitat o a un santuari privat perquè se'n facin càrrec. D'altra banda, la tinença excepcional d'aquestes espècies amb finalitats d'investigació, salut i seguretat, i les actuacions de control d'espècies exòtiques invasores, s'hauran d'autoritzar mitjançant un formulari.

Auge dels porcs vietnamites

El Departament d'Agricultura i la Fundació Daina, juntament amb altres ens, han elaborat un estudi que estableix que són més de 600 els porcs vietnamites i els seus híbrids que viuen al medi natural, majoritàriament al voltant de les grans ciutats. Per demarcacions, destaca Barcelona, que aplega el 59% dels exemplars, seguida de Girona (14%). A Girona destaquen les comarques de la Selva i l'Alt Empordà. Per Territori, l'origen del problema se situa en la moda de tenir porcs vietnamites i altres races de porc com a animals de companyia, fins i tot en pisos sense pati ni jardí. Sovint aquests s'alliberen al bosc i aquest fet pot provocar certs inconvenients, com ara efectes en l'agricultura.