Especialistes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han visitat aquest dimecres el parc hospitalari Martí i Julià de Salt per conèixer de prop el model gironí d’atenció a la salut mental. La comitiva d’experts de l’OMS en salut pública, Drets Humans i sistemes sanitaris es van reunir ahir amb representants de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines per saber més d’un sistema d’atenció de referència a escala europea, sense llarga estada psiquiàtrica i amb una aposta clara per la integració dels pacients en la comunitat.

La visita respon al programa organitzat per la Direcció General de Planificació del Departament de Salut amb l’organització internacional per avaluar l’impacte dels plans de salut en la transformació del sistema sanitari català durant les últimes tres dècades, i alhora, donar suport a la definició del proper Pla de salut, que tindrà en compte les recomanacions internacionals partint de les premisses dels principis del sistema públic de salut de Catalunya (universal, equitatiu, sostenible, etc.), els reptes assistencials, socials i demogràfics, com ara l’atenció a la cronicitat o a la sala salut mental, i d’altres elements claus de caràcter transversal com el paper de la tecnologia.

El resultat d’aquesta avaluació qualitativa es plasmarà, entre d’altres, amb un informe final, que clourà prop de nou mesos de treball i contactes entre el Departament de Salut i l’OMS.

Menys ingressos hospitalaris

La Xarxa de Salut Mental de Girona inclou diferents nivells assistencials que treballen de forma coordinada per garantir la continuïtat assistencial, amb recursos a prop de les persones, capaç de garantir l’accés a les intervencions en psicoteràpia, la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus i promotor de l’accés a un habitatge digne, a una feina i a l’oci.

El model de Girona es fonamenta en una xarxa integrada i coordinada de les diferents organitzacions que comparteixen processos d’intervenció en l’atenció a la salut mental de les persones: salut, escola, justícia, serveis socials, inclusió laboral, família, suport jurídic i acompanyament social, amb els suports adequats, entre d’altres.

Es tracta d’un enfocament integrat que té en compte els tres nivells d’atenció: prevenció, atenció i rehabilitació, des d’una visió completa de la persona.

Des de fa temps, el Departament de Salut està treballant per estendre aquest model gironí arreu de Catalunya i incidir en la recuperació i inserció social de les persones amb trastorn greu, a més de reforçar l’atenció a Girona.

A finals del 2017, la conselleria va injectar uns 6 milions d’euros a la Xarxa de Girona que van permetre posar en marxa tota una sèrie de programa assertius comunitaris per atendre sobretot la població més vulnerable i/o amb patologies més greus, com un programa per atendre persones sense llar o un altre de plans deserveis individuals per a persones amb trastorns mentals severs.

Gràcies al desplegament d’aquests programes comunitaris s’han reduït els ingressos hospitalaris en un 20%, segons les dades de l’IAS.