La Garrotxa és la comarca gironina amb el percentatge més alt de recollida selectiva del total de residus produïts durant el 2018, segons les dades de generació de residus municipals a Catalunya presentades aquest passat dilluns pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost. En concret, la comarca amb capital a Olot va generar l'any passat prop de 32.000 tones de residus municipals, dels quals el 53% es van recollir selectivament, una xifra que representa un increment del 23,8% respecte al 2017.

La segueixen les comarques del Gironès i el Ripollès que, durant el 2018, van fer una recollida selectiva del 48% i el 45% dels residus municipals, respectivament. Això significa un augment del 6% al Gironès i del 14% al Ripollès. I a la cua de les comarques gironines s'hi troba la Selva, amb un 39% dels residus municipals recollits selectivament i un increment del 13%. També cal destacar que totes les comarques de Girona han augmentat aquest 2018 el percentatge de recollida selectiva respecte al 2017, menys una, el Baix Empordà, que ha patit una disminució del 0,52%.

Pel que fa al conjunt de Catalunya la recollida selectiva de residus municipals es consolida i creix per segon any consecutiu. Aquest 2018 els catalans van generar 3,9 milions de tones de deixalles, una quantitat que equival a 1,43 quilos per habitant i dia i que va augmentar un 2,9% en relació amb el 2017. Dels residus produïts, es van recollir selectivament 1,6 milions de tones, és a dir, un 42% del total i una xifra que representa un increment del 8,4% en comparació amb l'any anterior.