? El conflicte al voltant de la gestió del menjador escolar, que va esclatar l'any passat entre les famílies que volen gestionar-lo i els consells comarcals que en tenen les competències, va portar el Departament d'Educació a posar el fre de mà a principis d'any, aturar la redacció d'un nou decret per regular el servei i iniciar un procés participatiu.

La crisi es va originar amb l'entrada en vigor de la Llei de contractació pública -el novembre del 2018-, que, segons l'administració, obliga a adjudicar aquest servei a través d'un concurs públic, cosa que limita les possibilitats de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs).

El Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà van ser les tres primeres comarques afectades a Girona, perquè els convenis de les famílies que gestionaven menjadors expiraven el curs passat i les AMPAs es van mobilitzar per defensar el seu dret a gestionar el servei. El Consell del Baix Empordà va ser l'únic que va optar per treure el menjador escolar a les AMPAs i adjudicar-lo a empreses que ja cobrien el gruix dels centres educatius de la comarca; en canvi, els altres dos consells comarcals van optar per negociar pròrrogues amb les famílies afectades, tal com recomanava el Departament d'Educació.

El rebuig de les associacions de pares i mares va derivar en la creació de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya -sorgida inicialment al Gironès- i en la Plataforma SOS Menjadors Escolars Públics, que van presentar esmenes a l'esborrany de decret que Educació va donar a conèixer el setembre del 2018 i va frenar al desembre, davant el rebuig de la comunitat educativa. Llavors, el Departament va anunciar l'obertura d'un procés participatiu per definir «l'espai del migdia als centres educatius» que es desenvolupa de forma virtual i, també, amb reunions presencials, com la que el 18 de juny es va celebrar a Girona. La primera trobada es va fer a Tortosa el 7 de maig i aquest mes van continuar a Cornellà del Llobregat el dia 15, a Manresa el 20 i el 28 a Mataró; la gira de debats va seguir el 3 de juny a Tarragona, el 6 a Badia del Vallès i l'11 a Barcelona, per a la comunitat educativa dels serveis territorials d'aquesta comarca, i els dies 20 i 26 pel que fa al Consorci d'Educació de Barcelona. El procés participatiu es tancarà el 19 de novembre.