A Catalunya només hi ha dues cabines de provocació, una a la Vall d'Hebron de Barcelona i l'altra al Trueta. És un habitacle de 7m2 que tanca hermèticament i compta amb extractor d'aire, termòmetre i ventilador per adequar al màxim la situació laboral que es vol recrear, a més d'una finestra per supervisar l'estat del pacient. Les proves es fan en dos dies: un exposant-los a una substància placebo i un altre al que els perjudica. En funció dels agents que causen la malaltia, la prova es realitza per nebulització -amb un aerosol que li fa inhalar un extracte que reprodueix artificialment la substància, com les proteïnes dels animals-; per vaporització, si es tracta d'un material químic gasós, com l'isocianat del poliuretà, que és la primera causa d'asma provocat a la feina a Occident; o bé reproduint alguna tasca, com soldar, en el cas d'un soldador, o manipular farines, si es tracta d'un flequer. Després de l'exposició, els pacients són sotmesos a proves per valorar-ne l'afectació.