Més de 200 mestres i professors que s'han presentat a les últimes oposicions del oposicions Departament d'Educaciódenuncien irregularitats en el procés selectiu i en demanen la impugnació, fonamentalment per manca de transparència en els criteris d'avaluació, per no respectar l'anonimat dels aspirants i dificultar la presentació de reclamacions.

Aquestes persones, gironines i d'arreu de Catalunya, s'han organitzat en la plataforma d'Afectades oposicions als cossos docents 2019, han buscat assessorament legal i treballen en la presentació de recursos d'alçada individuals a la Direcció General de Professorat i personal de centres públics. En paral·lel, estudien la manera de denunciar determinades pràctiques d'alguns tribunals per tal que els impugnin, entre les quals hi ha la intromissió en la privacitat dels opositors i incompliments de la normativa com ara no demanar el DNI o canviar dates de persones que no es van presentar a la defensa oral del treball escrit. Quan l'administració resolgui els recursos, cosa que preveuen per aproximadament mitjan agost, decidiran els passos següents a seguir.

Més de 200 adhesions en un dia

Les oposicions van començar el 15 de juny i, a mesura que s'han conegut els resultats de les primeres fases, els agreujats s'han organitzat en aquesta plataforma. Dissabte van crear una pàgina a la xarxa social Facebook, des d'on difonen el manifest amb què reclamen la revisió del procés, busquen noves adhesions -en un sol dia en van aconseguir 234-, donen informació útil per als afectats i, també, un model de reclamació per presentar-la al Departament.

El Manifest per a reclamar la revisió del procés selectiu al cos docent de 2019 comença explicant que, com a novetat, en la convocatòria actual s'ha capgirat l'ordre de les proves i s'ha començat per les programacions. Aquestes inclouen les dades identificatives dels aspirants i es corregeixen abans que en facin la defensa oral, que és la segona part de la prova. «Un sistema just en un concurs, on el tribunal que emet el judici tècnic són companyes i companys, no passaria precisament perquè tinguin a les seves mans els treballs amb les nostres dades personals», diu el document.

D'altra banda, la plataforma reclama que es publiqui la baremació oficial dels criteris d'avaluació seguits en la primera prova del concurs -consistent en el treball escrit i en la seva defensa posterior- i expressa «els dubtes» de molts opositors «de si aquests treballs han estat llegits, corregits i avaluats amb la ponderació que els pertoca». Perquè, afegeix, «si no podem accedir a la informació de caràcter públic per poder veure com s'ha avaluat, haurem de dubtar d'un procés net i transparent». En relació amb aquest punt, el col·lectiu reitera una petició que ja es va fer el 2011: «Que hi hagi interventors que segueixin el procés i l'activitat de cada tribunal per evitar irregularitats».

Una altra queixa se centra en la desinformació sobre la manera de presentar una reclamació, que la normativa especifica que ha de ser escrita i no oral, tal com asseguren que van indicar alguns tribunals. La plataforma intenta demostrar aquest fet perquè, tal com va explicar un seu portaveu, Àlex Rosa, no es pot interposar un recurs d'alçada sense haver formalitzat una protesta per escrit.

Educació no té constància d'irregularitats

En ser preguntat per aquestes queixes, Educació va negar tenir constància de cap irregularitat i va instar els opositors a informar l'administració, ja sigui «a través de les reclamacions presentades davant dels tribunals i les comissions de selecció o dels posteriors recursos davant la Direcció General del Professorat i personal de centres públics». Després, va aclarir, s'analitzaran i es resoldran les queixes per «garantir els drets de les persones participants i evitar qualsevol tipus de greuge».