El Consell Executiu va autoritzar ahir l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir una subvenció de 2,5 milions d'euros per ampliar el dipòsit controlat del Pla de l'Estany, l'abocador de Puigpalter.

L'Executiu ha aprovat subvencionar íntegrament el cost de les obres d'ampliació del dipòsit controlat del Pla de d'Estany, situat entre Banyoles i Porqueres, propietat del Consell comarcal. També finançarà el segellament de la fase actual de l'abocador i la construcció d'una planta de transferència de residus. L'import de totes les actuacions ascendeix a 2,5 milions, que procediran també del Fons del cànon de residus municipals.

Des d'un inici estava previst omplir el dipòsit en tres fases. La primera ja s'ha executat, s'hi han dipositat els residus i s'ha segellat l'àmbit. Actualment està en funcionament la segona, que té una capacitat romanent per admetre residus durant poc més d'un any. La tercera està pendent de preparar-se. Gràcies a la subvenció de l'ARC, es podrà segellar la segona fase quan el vas quedi del tot ple. Mentrestant, s'enllestirà la tercera, que garantirà poder seguir abocant residus en el moment que el vas actual quedi reblert.

També es construirà una planta de transferència des d'on la fracció resta dels residus municipals es distribuirà fins a la futura planta de la Garrotxa. Allà rebran el tractament previ a la disposició que preveu la normativa. Les altres fraccions -com els envasos o el paper i el cartró- s'enviaran a d'altres plantes de gestió.

A part de l'actuació gironina, també es finança la construcció d'una planta de compostatge i es millora el Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barber; es fan diverses actuacions a la planta de tractament biològic de Botarell, al Baix Camp; i es destinaran 3,8 milions per construir una planta de compostatge i millorar el Centre de Tractament de Residus (CTR) de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà.