Aquesta espècie habita als camps de plantes lleguminoses, com poden ser els camps de colza. Un cop se seguen els camps marxen en cerca d'aliment i habitatge. Aquests insectes no són perjudicials per a la salut, no causen picades ni transmeten malalties a les persones. Tenen un mes aproximat de vida i són fàcilment eliminats amb aigua, lleixiu o vinagre. Els habitants de les poblacions afectades es queixen de la seva abundància.