El Consorci de l'Alta Garrotxa porta a terme una operació contra l'ailant, un arbre invasor d'origen asiàtic. L'actuació està repartida en dues parts, una que ha tingut lloc entre finals de juny i principis de juliol i una altra que començarà el setembre.

L'operació està promoguda pel Consorci de l'Alta Garrotxa en col·laboració amb la Diputació de Girona. Els treballs els fa una empresa especialitzada i afecten els rodals amb presència d'aquesta espècie, que enguany presenta una superfície de 3.138 m2 repartits en 29 zones d'actuació. Les actuacions consisteixen a fer una sèrie de desbrossades selectives prèvies per permetre l'accés als peus amb herbicida, i una fase final de tallada i eliminació de peus morts.