Banyoles avança en mesures i polítiques d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques. El nou pla d'accessibilitat del municipi, aprovat al ple ordinari de l'Ajuntament el mes de juliol, actualitza els diferents plans d'accessibilitat existents a la ciutat i preveu actuacions per valor d'1,4 milions d'euros.

El regidor d'Urbanisme, Albert Tubert, ha explicat que el pla prioritza les actuacions des del centre de la ciutat -on hi ha un major flux de mobilitat- fins als barris més perifèrics per fer Banyoles més accessible carrer per carrer, però contemplant «absolutament tot el municipi», tenint en compte que es disposa «d'un pressupost molt elevat» per fer-ho. En aquest sentit, es preveuen intervencions en voreres, com són la conversió de carrers en plataforma única quan aquests no compleixen amb la normativa, com s'ha fet recentment en un tram del carrer Girona i en d'altres, on s'eliminen les voreres i tot queda en un únic nivell. D'altres exemples són l'eixamplament de voreres, la construcció de guals i la formació de passos de vianants.

Així mateix, en el nou pla també es defineixen actuacions en el mobiliari urbà i en espais a l'aire lliure, com ara en les places públiques. L'Ajuntament preveu anar executant les intervencions gradualment en els pròxims anys, prioritzant els camins escolars i els accessos a equipaments públics. En aquest sentit, tot i que el pla no es va aprovar definitivament fins al ple del dilluns passat, l'Ajuntament assegura haver tingut en compte les recomanacions d'especialistes de mobilitat, de persones amb mobilitat reduïda, i suggeriments de la institució ONCE per la inclusió de persones cegues i amb discapacitat. Algunes de les obres de reurbanització on ja s'ha seguit amb aquestes indicacions són en el carrer de les Rotes, l'adequació d'un carril per a bicicletes a l'escola Camins, així com els treballs de millora dels carrers Sant Esteve, Pou i Carmelites Velles.