El Consorci del Ter crearà un refugi per a Consorci del Ter ratpenats adossat al canal de la finca del Roig de Ripoll, que l'organisme té en custòdia fluvial. Per fer el refugi aprofitaran dos espais entre contraforts de la part on el canal té més altura. En el refugi hi haurà una placa que informarà de l'existència de l'espai, de la protecció legal dels ratpenats i de la prohibició d'entrar al refugi.

La creació del refugi comportarà actuacions de millora i valorització del patrimoni natural. El Consorci farà una retirada de deixalles, runes i residus diversos. També farà una plantació de verns per afavorir la recuperació d'aquest hàbitat prioritari. Plantaran 150 peus de verns i ho faran en petits rodals. També programaran treballs forestals com desbrossades, tales, trossejat de fusta acumulada de la riuada i tractament d'espècies invasores, entre d'altres. A més, es repararà un tram de barana de la Ruta del Ter i s'instal·laran dos plafons informatius dels valors naturals de l'espai. Aquest treballs s'han adjudicat a la Fundació MAP. Es tracta d'una entitat social sense afany de lucre que ofereix serveis integrals per a les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social al Ripollès.

Bescanó i Girona

El refugi de ratpenats de Ripoll forma part d'una inversió de 27.358 euros, subvencionada en un 90% per la Diputació de Girona. A més de finançar el refugi de Ripoll, els diners serviran per a la creació d'hàbitats i refugis per a ratpenats a Bescanó i Girona.

En concret, milloraran els refugis creats a l'espai Riberes del Baix Ter l'any passat. A la casa de comportes de la Monar a Bescanó pintaran l'interior del refugi amb pigments naturals foscos per incrementar el nivell de foscor del refugi, s'impermeabilitzarà la coberta, s'arrebossarà de ciment sobre parament exterior i s'arranjarà la porta d'accés i el sistema de tancament de seguretat.

A l'aguait de Fontajau a Girona, crearan un fals túnel d'obra per a evitar la insolació de l'interior del refugi, es reduirà la insolació que entra per la porta d'entrada i es millorarà el sistema de tancament de l'aguait. En els dos punts instal·laran una placa informativa de l'existència del refugi, de la protecció legal dels ratpenats i de la prohibició d'entrar en aquests espais. Les actuacions les portarà a terme Prohabitat Viarma SL.

A més, el Consorci ha contractat un assessorament i servei especialitzat en quiròpters, ja que alguns treballs requereixen de coneixements tècnics i científics per tal de poder-los desenvolupar correctament.