El padró mostra que la població immigrant més representada a Girona és la marroquina i els municipis amb més persones empadronades són Figueres (4.761), Salt (4.487), Girona (3.873), Palafrugell (2.873) i Roses (2.254). El romanès és un altre col·lectiu rellevant, amb 1.721 persones a Girona, 1.238 a Lloret de Mar, 992 a Olot, 973 a Palafrugell, 928 a Figueres i 910 a Santa Coloma de Farners. També destaquen els migrants hondurenys, amb 4.581 persones a Girona i 1.592 a Salt.