El Bisbat de Girona, amb el suport de la Diputació, ha encarregat les obres de consolidació de la façana principal i de revisió de la coberta de l'església de Santa Maria de Tortellà. L'arquitecta que condueix l'obra és Neus Roca, de l'empresa Land Arquitectes, i la feina va a càrrec de Construccions Guardiola i la supervisió dels morters i conservacions puntuals la fa Conservació del Patrimoni Quatre Restaura.

L'acció principal recau en la gran façana. És una de les peces principals de l'església d'estil neoclàssic bastida a finals del segle XVIII damunt d'una església romànica molt antiga. L'ampliació va ser provocada pel creixement demogràfic que en aquella època tenia la localitat.

El cost dels obres volta els 68.000 euros, dels quals la Diputació n'aporta 14.000 i el Bisbat els altres 54.000. La previsió és que les obres acabin el setembre. Començades en el mes de maig, hauran durat uns 4 mesos i mig.

La façana tenia moltes entrades provocades per l'escolament de l'aigua de la pluja damunt de la pedra composta d'argila, calç i guix. Es tracta d'una pedra que es degrada amb facilitat i tendeix a exfoliar-se.

Per tal de corregir la degradació, l'especialista hi aplica morter de calç per segellar les entrades d'aigua. Tenen en compte que la millora suposi una lectura unitària de conjunt perquè es tracta d'una façana molt gran que com el conjunt de l'església ha tingut intervencions en diferents èpoques.

A més de tapar els forats de la façana, les obres contemplen la consolidació de rosassa, reforçar els dos campanars i intervenir en el rellotge. També han reparat algunes teules aixecades que hi havia a la teulada. Pel que fa a la millora de la portalada esperaran en una altra ocasió. No fan la portalada perquè han prioritzat la consolidació de la façana.

Les accions a més altura compten amb la intervenció d'un tècnic contra les plagues. El tècnic posa teles a les obertures del campanar per evitar que hi entrin les aus. Es tracta d'una mesura destinada a evitar l'erosió que provoquen els excrements de les aus en les estructures del campanar. Les situacions d'erosió solen ser provocades pels coloms i els tudons. A la rodalia de Tortellà, s'hi poden observar força coloms i tudons.

La torre del campanar en el seu origen tenia una coberta barroca i ara té una coberta de dos vessants. És a dir, la coberta tenia les formes arrodonides clàssiques del barroc català i ara té les línies rectes de les cobertes formades per dues teulades en dues aigües. El campanar havia fet la funció de vigilància durant les guerres carlines del segle XIX. Des del campanar, els Voluntaris de la Llibertat del poble vigilaven les rutes de les partides carlistes de recapte de contribucions.

Superposició d'edificis

L'església de Santa Maria de Tortellà és de les més antigues de la Garrotxa. L'estructura actual va ser bastida damunt d'una església d'estil romànic del segle XIII, la qual havia estat elevada damunt d'un temple del segle XI i aquest sobre una petita edificació del segle VIII. Així doncs, es tracta d'una superposició d'edificis que ha deixat restes visibles en l'església actual.

A finals del segle XVII, a l'entrada, al passadís central i els laterals hi havia tombes de cavallers, de membres de famílies riques i de sacerdots de Tortellà. Quan van fer l'ampliació de finals del segle XVIII, van respectar la major part de les tombes. El 1955, hi van posar mosaic a sobre i ara les tombes no hi són. La construcció de l'estructura actual va durar 9 anys. Va ser entre l'abril del 1787 (data de la posada de la primera pedra) i l'octubre del 1796 (data de la consagració). L'última construcció va coincidir amb una època de creixement econòmic i demogràfic de la localitat.